Werkgever aansprakelijk voor bedrijfsongeval dat niemand heeft gezien

De werknemer stelt dat hem een bedrijfsongeval is overkomen waarbij hij zijn pols heeft bezeerd. De werkgever betwist dat het letsel is ontstaan op het werk.

Het hof overweegt dat de werknemer dient te stellen en zo nodig bewijzen dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van de werkzaamheden. Vervolgens is het aan de werkgever om te bewijzen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. Er is voldoende aannemelijk geworden dat de werknemer tijdens het werk een ongeval is overkomen en dat schade is geleden die binnen enkele uren na het ongeval is vastgesteld door een onafhankelijke arts. Dat niemand het ongeval heeft gezien of dat de werknemer geen zichtbaar letsel had en/of na het ziekenhuisbezoek weer is komen werken, maakt dat niet anders. 

Dat de werkgever door niet tijdig onderzoek te doen niet weet wat de exacte toedracht is geweest van het ongeval, en dus niet kan bewijzen welke specifieke maatregelen er zijn genomen ter voorkoming daarvan, komt voor rekening en risico van de werkgever. Er is sprake van een zorgplichtschending, onder meer omdat geen specifieke instructies zijn gegeven voor het werken op hoogtes. Ook het beroep van de werkgever op de eigen onvoorzichtigheid van de werknemer wordt verworpen. Er is geen enkel bewijs voorhanden dat sprake zou zijn van opzet of bewuste roekeloosheid, nu de toedracht niet is komen vast te staan en een (zinvol) onderzoek dat daaraan ten grondslag zou moeten liggen niet heeft plaatsgevonden.

De uitspraak is in lijn met eerdere jurisprudentie. Ook indien de toedracht van een ongeval niet vaststaat kan de werkgever aansprakelijk zijn voor de schade die de werknemer op het werk heeft geleden. In dergelijke gevallen is het voor de werkgever moeilijker om te bewijzen welke maatregelen er zijn genomen om het ongeval te voorkomen. Een werkgever doet er verstandig aan om direct na een (door de werknemer gesteld) ongeval een onderzoek in te stellen.

Klik hier voor de uitspraak:
Werkgever aansprakelijk voor bedrijfsongeval dat niemand heeft gezien
 
Bron gegevens; Kennedy van der Laan
Geplaatst op 13-12-2018


Share on: