Tieners grotere kans op ongelukken en ongevallen dan volwassenen

Tieners lopen een grotere kans op ongelukken en ongevallen dan volwassenen. Ze nemen meer risico en zijn zich minder bewust van eventuele gevolgen. Afleiding in het verkeer speelt een belangrijke rol bij fietsongelukken onder deze groep, zo blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL.

Ze luisteren naar muziek, kletsen veel en kijken op hun telefoon. De provincie Noord-Holland stelt jaarlijks subsidie beschikbaar om jongeren meer bewust te maken van hun risicogedrag en de gevolgen daarvan. Split the Risk is een lespakket van VeiligheidNL, dat dankzij deze subsidie gratis wordt aangeboden aan de basisscholen en het voortgezet onderwijs in Noord-Holland*.

Waarom vertonen tieners dit risicogedrag? Kinderen leren over zichzelf en hun omgeving door risico’s te nemen. Door middel van ‘trial and error’ ontdekken zij waar hun grenzen liggen, vergroten zij hun sociale vaardigheden en bouwen ze zelfvertrouwen op. Dat is dus belangrijk in hun ontwikkeling. Maar tieners maken andere afwegingen dan volwassenen, mede doordat hun hersenen nog niet volledig ontwikkeld zijn. Zij overzien de risico’s van hun eigen gedrag vaak niet, terwijl ze die wel herkennen bij een ander.  

 

Leerlingen bewust maken van de risico’s

Veel ongelukken kunnen voorkomen worden als er een fractie van een seconde wordt stilgestaan bij de risico’s. Om leerlingen van verschillende leeftijden bewust te maken van risicogedrag en de gevolgen hiervan, is speciaal voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs het Split the Risk lespakket ontwikkeld. Dit lespakket is onlangs vernieuwd en uitgebreid met een speciale module over ‘Afleiding in het verkeer’. Aan de hand van leuke experimenten en een aantal filmpjes krijgen leerlingen inzicht in:


Risicovol gedrag (o.a. in het verkeer) en de mogelijke ongelukken en gevolgen.De relatie tussen persoonskenmerken en risicovol gedrag.De werking van hun zintuigen, reactie- en inschattingsvermogen.Mogelijkheden en manieren om risico’s in te schatten en daarmee te verkleinen.

Gratis voor scholen in Noord-Holland*!

Dankzij de subsidie van de provincie Noord-Holland wordt het Split the Risk lespakket in het schooljaar 2018-2019 gratis beschikbaar gesteld aan scholen in Noord-Holland (m.u.v. vervoerregio Amsterdam)*. De eerste 40 basisscholen en 20 scholen in het voortgezet onderwijs die zich aanmelden, kunnen daarbij gebruikmaken van een gratis gastles door een speciaal opgeleide verkeersdocent. Daarnaast wordt in de provincie Noord-Holland* een winactie verbonden aan de praktijkopdracht uit de lesmodule 'Afleiding in het verkeer'. Bestellen kan via de website van VeiligheidNL.

 

Investeren in verkeersveiligheid

De provincie Noord-Holland richt zich niet alleen op verkeersveiligheid op en rondom wegen, maar ook op voorlichting en bewustwording van jonge verkeerdeelnemers. Daarom stelt de provincie jaarlijks subsidie beschikbaar voor projecten die hier een bijdrage aan leveren. Bij alle projecten die in 2018 gesubsidieerd zijn ligt de nadruk op afleiding door mobielgebruik, sociale groepsdruk, bewustzijn van het eigen gedrag en verkeersinzicht. Kijk voor meer informatie op www.noord-holland.nl.

 

 

Geplaatst op 10-12-2018


Share on: