SCIOS voert verplichte periodieke toetsing van inspecteurs en onderhoudsmonteurs in

Tijdens het Inspectiecongres op 15 november jl. heeft Stichting SCIOS aangegeven de uitvoering van examens te willen professionaliseren. Daarvoor zal medio 2019 het examensysteem worden uitgebreid voor alle scopes. Dat is ook het moment waarop de periodieke toetsing van inspecteurs en onderhoudsmonteurs zal worden ingevoerd.

Tot nu toe kende SCIOS geen permanente educatie voor genoemde inspecteurs en monteurs. Men voldeed nog steeds aan de eisen, ook al had men 25 jaar geleden een diploma gehaald. Er werd bij de systeemaudits van het inspectiebedrijf daarentegen wel gecontroleerd of het kwaliteitsmanagementsysteem voorzag in kennisborging van de inspecteurs en monteurs.
 
Met ingang 1 juli 2019 zijn inspecteurs en monteurs verplicht om iedere zes jaar een theorietoets te doen. Daarnaast zal in de tussenliggende jaren eens in de 18 maanden een praktijkaudit plaatsvinden. Hierbij wordt iedere individuele inspecteur tijdens het uitvoeren van een inspectie bezocht door een auditeur van een Certificatie Instelling zoals Dekra, KIWA of Bureau Veritas, die controleert of de inspectie of het onderhoud volgens de richtlijnen van SCIOS wordt uitgevoerd.
 
Meer hierover leest u in het decembernummer van het SCHADE magazine dat vanaf vandaag op de mat ligt.
 
Cindy van der Helm
Geplaatst op 18-12-2018


Share on: