Flinke groei schade-opnames

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) nam in de afgelopen week 204 besluiten over schademeldingen. Er werd daarmee in totaal meer dan 7 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. Er werden ruim 500 schade-opnames gedaan en er kwamen 107 nieuwe schademeldingen binnen.

Flinke groei schade-opnames
Het totaal aan besluiten over aanvragen om schadevergoeding is nu 2.169. Het aantal schade-opnames is nu in totaal 5.347 op een totaal van 19.773 schademeldingen. De flinke toename van schade-opnames is het gevolg van het toenemend aantal beschikbare onafhankelijk deskundigen. Het komt ook deels door het verder afronden van schadeopnames bij schademeldingen die al een vorm van schade-inspectie van het CVW hadden gehad.

Afgewezen schades
Een laatste analyse van de besluiten laat zien dat 86,4 procent een schadevergoeding krijgt toegekend. In 13,6 procent wordt de aanvraag om schadevergoeding afgewezen. De afwijzing leidde in 7 gevallen tot een bezwaar op het besluit. In totaal zijn er nu 28 bezwaarschriften in behandeling.

Geringe stijging schademeldingen
Afgelopen weken kwamen er relatief veel schademeldingen binnen per week: 249 vorige week tegen 107 deze week. Een verklaring was dat er vaker schades werden gemeld voor panden die meerdere adressen hadden. Voor elk adres wordt dan een aparte schademelding geregistreerd. Het lijkt erop dat dergelijke schademeldingen nu niet meer zijn gedaan en dat daardoor ook het wekelijks aantal schademeldingen nu is gedaald. Het is niet te zeggen of dat zo blijft.

Aantal meldingen AOS
Er zijn in totaal nu 564 meldingen van een acuut onveilige situatie gedaan. Dat is een toename van 11 meldingen. Bij twee meldingen was een veiligstelling noodzakelijk, wat het totaal op 65 situaties brengt waar direct veiligheidsmaatregelen nodig waren.

Zie hier het meest recente overzicht van de cijfers.

Bron gegevens; TCMC
Geplaatst op 14-12-2018


Share on: