Via het intermediair gesloten 'zorg' vooral restitutiepolis

Deze week heeft Bureau DFO zijn jaarlijkse landelijk Zorgonderzoek gepubliceerd. Van de 16 door het intermediair beoordeelde zorgverzekeraars wordt de dienstverlening van Stad Holland (8,4) het hoogst gewaardeerd, gevolgd door ONVZ (7,7) en De Amersfoortse (7,3). Bij via het intermediair gesloten zorgverzekeringen is de restitutiepolis dominant, terwijl marktbreed de naturapolis overheerst.

Jurjen Oosterbaan Martinius (foto): "financieel adviseurs doen er goed aan om onder meer via de zorgverzekeringen betrokken te blijven bij de ontwikkelingen in de gezondheidszorg"


In het Bureau DFO landelijk zorgonderzoek is de waardering gemeten van financieel adviseurs voor de dienstverlening van 16 zorgverzekeraars, waarvan er 9 zijn opgenomen in het rapport. Het onderzoek vond plaats in de periode van 9 september t/m 8 oktober 2018. De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op 726 waarnemingen. 

Penetratie van gemiddeld 15%
Respondenten in dit onderzoek geven aan dat zij bij gemiddeld 15% van de particuliere huishoudens die klant zijn bij het kantoor ook de zorgverzekering verzorgen. Bij 45% van de respondenten is in 2018 het aantal huishoudens waarvoor de zorgverzekering wordt verzorgd gestegen, bij 48% is dit gelijk gebleven en bij 8% gedaald. 62% van de deelnemers voorziet in de komende drie jaar een stijging van het aantal bij het kantoor afgesloten zorgverzekeringen.

Stad Holland hoogste tevredenheid
Aan de respondenten is verzocht op een vijftal gebieden de dienstverlening van de zorgverzekeraars waarmee zij ervaring hebben te beoordelen. Wanneer gekeken wordt naar de algemene tevredenheid dan scoort Stad Holland met 8,4 het hoogst, gevolgd door ONVZ met 7,7 en De Amersfoortse met 7,3.

Restitutiepolis veruit dominant
Respondenten geven aan dat 80% van de zorgpolissen die via hun kantoren worden afgesloten restitutiepolissen betreffen. Dit beeld wijkt sterk af van het landelijke beeld. In 2017 had circa driekwart van de verzekerden een naturapolis, bijna 20% een restitutiepolis en 5% een combinatiepolis.

Abonnementen geen relevante rol bij zorgverzekeringen
Zorgverzekeringen maken niet vaak deel uit van een serviceabonnement bij de respondenten. 53% van de deelnemers biedt niet een dergelijk abonnement aan. De 47% die dat wel doet heeft maar in 11% van de gevallen de zorgverzekering in het abonnement zitten. 

Adviseur doet er verstandig aan verbinding te blijven houden met zorg
Mr. J. Oosterbaan Martinius, directeur Bureau DFO: “Gelet op de demografische ontwikkelingen zoals die zich in Nederland voordoen is het met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te voorspellen dat de financiering van de gezondheidszorg in de komende jaren een steeds groter maatschappelijk thema zal worden. Ook is het voorspelbaar dat ook op dit gebied aan burgers een steeds grotere eigen verantwoordelijkheid wordt opgelegd om een deel van de financiering van de gewenste zorg zelf te organiseren. Elementen van gezondheidszorg zullen daardoor in steeds meer verzekeringen een rol gaan spelen. Velen hebben misschien even vreemd opgekeken toen opleidingsinstituut Lindenhaeghe aankondigde met een opleiding te komen die financieel adviseurs helpt in het adviesgesprek eventuele tekenen van dementie bij de gesprekspartner te herkennen. Toch is dit niet meer dan logisch indien je als adviseur echt de belangen van je klanten wilt dienen en beseft dat er in Nederland op dit moment 270.000 mensen met dementie zijn, waarvan maar liefst 12.000 jonger dan 65 en dit aantal, rond 2024 zal doorgroeien naar 500.000 tenzij voor die tijd medische ontwikkelingen deze trend doorbreken. Zo zal de financieel adviseur op steeds meer gebieden van de financiële dienstverlening te maken krijgen met onderwerpen op het gebied van gezondheidszorg. Vanuit die verwachting bezien denken wij dat financieel adviseurs er goed aan doen om onder meer via de zorgverzekeringen betrokken te blijven bij de ontwikkelingen in die gezondheidszorg.”

Vanaf deze webpagina is een samenvatting te downloaden.
Jan Schrijver; bron gegevens Bureau DFO
Geplaatst op 18-10-2018


Share on: