Uitspraak door Britse High Court over sanctiewetgeving

Op 12 oktober werd door het Britse High Court een uitspraak gedaan in de zaak van Mamancochet Mining Ltd. tegen een aantal verzekeraars die uit vrees voor de sanctieregelgeving een ladingclaim niet wilden honoreren.

door mr. Paul Soeteman, Soeteman Risk and Insurance Consultancy

Het ging om twee ladingen staalblokjes ter waarde van $ 3,8 millioen, die in een Iraanse haven waren gestolen. De ontvanger was een Iraniër en ik neem aan dat hij een certificate of insurance had ontvangen op basis van de afgesloten All Risks lading polis, die liep van 1 april 2012 tot 31 maart 2013 met de standaard sanctieclausulering. 

In het voorafgaande geding bij een Brits Commercial Court werd aangegeven door de verzekeraars dat zij sanctiemaatregelen vreesden door de US, de UK of de EU. De Mining Company gaf daarin aan dat de in 2012 opgelegde sancties in verband met het nucleaire wapenprogramma van Iran hier niet speelden omdat niet was aangetoond dat de lading daarvoor bestemd was. Een van de argumenten van de betrokken verzekeraars was dat zij US controlled waren, terwijl andere verzekeraars aangaven de EU sanctiewetgeving te vrezen.

De opperrechter Teare gaf in de uitspraak aan dat de “construction of the (sanction) clause does not extinguish liability” en gaf verzekeraars de opdracht om hun aandeel in schade te voldoen voor 4 november 2018, de datum waarop de “Sanctions Wind Down” periode van 90 dagen afliep die president Trump had verordonneerd bij het invoeren van nieuwe sancties tegen Iran, die dus op 4 november effectief in werking treden.

Omdat de EU al eerder aangaf Trump in dezen niet te volgen, integendeel, werd daar kennelijk verder niet over gerept in de uitspraak, en de UK is nog steeds een EU land.

Zie verder deze twee links:
https://www.re-insurance.com/news/insurers-lose-court-battle-over-iran-sanctions-claim/1950.article?adredir=1
https://www.re-insurance.com/news/london-market-insurers-claim-iran-sanctions-prevent-claim-settlement-/1892.article
Bron foto skyline van Teheran, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/User:Amir1140
Geplaatst op 15-10-2018


Share on: