SUREbusiness biedt meer mogelijkheden in AVB

De in zakelijke schadeverzekeringen gespecialiseerde serviceprovider SUREbusiness heeft het productaanbod op het gebied van de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) per 1 oktober jl. uitgebreid.

De volgende mogelijkheden zijn toegevoegd:
• Uitbreiding in aantal te verzekeren hoedanigheden;
• Dekking voor lastigere producenten- en groothandelsrisico’s;
• Verhoging van de maximale bedrijfsomzet tot € 10.000.0000 direct te verzekeren en tot € 20.000.000 via versnelde acceptatieprocedure;
• Onbeperkt standaard mee te verzekeren Inlooprisico met een schone omstandighedenverklaring.
 
Levent Türkmen, directeur SUREbusiness: “Provinciale risicodragers verschralen in hoog tempo hun productaanbod. Steeds meer maatschappijen beperken zich tot de echte standaard-risico’s. Het MKB is echter een pluriforme sector waar juist heel veel afwijkende risico-situaties bestaan. Dat vraagt extra kennis zowel in het advies- als in het acceptatietraject. Wij springen nu in het gat dat de traditionele verzekeraars breed laten vallen. Na eerder extra dekkingsmogelijkheden op het gebied van brand- en beroepsaansprakelijkheids-verzekeringen te hebben ontwikkeld, is voor ons nu de beurt aan de AVB. De kantoren die met ons samenwerken zullen we eind van dit jaar vijf verschillende AVB-proposities aanbieden. Dit is o.m. mogelijk doordat wij een beroep doen op de tekencapaciteit van buitenlandse risicodragers. Bij deze risicodragers zijn de dekkingsmogelijkheden ook ruimer dan bij de Nederlandse maatschappijen.

Ik vind het natuurlijk een goede zaak dat verzekeraars scherp zijn op de risico’s die men wel en niet verantwoord vindt om te verzekeren. Maar die ontwikkeling schiet nu door. De markt is nu eenmaal groter dan alleen het tegen brand verzekeren van betonnen funderingen onder water. Adviseurs vinden onder meer via grote buitenlandse verzekeraars uiteindelijk wel hun weg om de belangen van hun relaties goed te verzekeren. Maar wanneer Nederlandse verzekeraars hun beleid niet aanpassen moeten ze over een paar jaar niet klagen dat een relevant en aantrekkelijk deel van de markt voor hen niet meer beschikbaar is”.
Jan Schrijver; bron gegevens en foto SUREbusiness
Geplaatst op 11-10-2018


Share on: