Raad onderzoekt hoe bijzondere voertuigen worden toegelaten op openbare weg

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft naar aanleiding van het ongeval met de Stint in Oss besloten onderzoek te doen naar de wijze waarop in Nederland bijzondere voertuigen zoals de Stint op de openbare weg worden toegelaten.

De Raad wil onder meer weten hoe de veiligheid bij de toelating van bijzondere voertuigen wordt meegewogen. De Stint is toegelaten in de categorie bijzondere bromfietsen, maar de Raad zal ook andere bijzondere of innovatieve voertuigen bij het onderzoek betrekken.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft naar aanleiding van het ongeval met de Stint in Oss besloten onderzoek te doen naar de wijze waarop in Nederland bijzondere voertuigen zoals de Stint op de openbare weg worden toegelaten. Dit besluit volgt op het verkennende onderzoek dat de Raad direct na het ongeval op donderdag 20 september 2018 is gestart.

Direct na het ongeval op 20 september is een team onderzoekers van de Onderzoeksraad in Oss een verkennend onderzoek gestart. Op basis van dit onderzoek heeft de Raad besloten het onderzoek voort te zetten en te richten op de toelating van dergelijke voertuigen. De Raad zal nauw betrokken blijven bij de lopende onderzoeken van andere partijen die zijn gericht op het achterhalen van de directe oorzaak van het ongeval in Oss. 
Jan Schrijver; bron gegevens Onderzoeksraad voor Veiligheid; bron foto Noorenz B.V.
Geplaatst op 10-10-2018


Share on: