Pilotuitkomsten rijgedragverzekering de Vereende

Het afgelopen jaar heeft verzekeraar van substandaardrisico's de Vereende een pilot gehouden om te kijken naar de mogelijkheden van de ontwikkeling van een verzekering op basis van rijgedrag. Het doel van de pilot was om de terugkeer voor verzekerden naar een reguliere verzekeraar makkelijker te maken en daarmee de schadelast terug te brengen.

De testgroep bestond uit bestaande polishouders van de Vereende. De deelnemers gebruikten gedurende een half jaar een app die het rijgedrag volgt. Twee maanden na de start volgden zij bovendien een dag rijvaardigheidstraining. Voorafgaand aan de start van de pilot hebben veel adviseurs al met het programma kennis kunnen maken.

De pilotuitkomsten leiden tot de conclusie dat een verdere ontwikkeling kansrijk is, maar dat  aanvullend onderzoek nodig is. “Wij zien interessante aanknopingspunten, maar het is niet zo dat de uitkomsten overtuigend genoeg zijn om direct tot verdere ontwikkeling te besluiten. Dat heeft deels te maken met het uiteindelijk aantal deelnemers dat het volledige half jaar aan de pilot deelnam en deels met het gegeven dat een aantal relevante effecten pas op langere termijn gemeten kunnen worden. Tijdens de testperiode zijn er geen schuldschades bij de deelnemers geweest. Dat is natuurlijk prachtig, maar de meetperiode is te kort om nu al de vlag uit te hangen. Uiteraard volgen we de deelnemers de komende periode nauwgezet.”

“De testperiode heeft ons geleerd dat het van cruciaal belang is om het meten van het rijgedrag zo laagdrempelig mogelijk in te richten. Een lastige installatie leidt al direct tot afhaakgedrag. Daarnaast hebben wij vastgesteld dat er bij de beloning van goed rijgedrag sprake moet zijn van ‘boter bij de vis’. Het is belangrijk om een zo direct mogelijke koppeling tussen gedrag en beloning te realiseren en niet eenmalig, maar doorlopend.”
Jan Schrijver; bron gegevens de Vereende
Geplaatst op 11-10-2018


Share on: