NIVO trots op uitkomsten medewerkerstevredenheidsonderzoek

NIVO heeft een tevredenheidsonderzoek uit laten voeren onder de medewerkers. "NIVO is trots de positieve uitkomsten hiervan nu te kunnen delen", zo laat het bedrijf in een persbericht weten.

"NIVO investeert in een duurzaam personeelsbeleid en vindt het erg belangrijk om te weten wat haar medewerkers van NIVO vinden en wat de organisatie kan doen om de tevredenheid te vergroten. Niet voor niets is in de missie van NIVO benoemd dat de organisatie het als haar plicht ziet om verantwoord en respectvol om te gaan met partners als ook medewerkers. Hierbij streeft de organisatie ernaar om in de 2020 de beste werkgever van Noord Nederland te zijn, investering in haar belangrijkste kapitaal, de medewerker, speelt hierbij een essentiële rol. Alle medewerkers van NIVO zijn benaderd voor deelname aan het medewerker tevredenheidsonderzoek, ook uitzendkrachten. Deelnemers kregen vragen over uiteenlopende onderwerpen als werkdruk, vitaliteit, leidinggevende en samenwerking. Respons op deze vragenlijst is erg groot en daarmee ook representatief", aldus het persbericht. 
 
  • Uit de inzendingen blijkt dat medewerkers van NIVO trots en betrokken zijn.
  • Medewerkers van NIVO Groep zijn bovengemiddeld tevreden en waarderen NIVO als werkgever met een 7,3. Hierbij blijkt dat de organisatie hoger scoort dan de benchmark van een 7,04.
  • Medewerkers van NIVO beoordelen hun collega’s met het rapportcijfer 7,8 en de leidinggevende worden beoordeeld met een 7,1.
  • 91% van de medewerkers geeft aan zich veilig te voelen op de werkplek.
  • Over de samenwerking met collega’s is 75% van de ondervraagden positief.
  • Tevens blijkt uit het onderzoek dat meer dan de helft van de respondenten NIVO zou aanbevelen als werkgever bij bekenden of werkzoekenden.
  • NIVO biedt reeds diverse services aan voor haar medewerkers. Zo biedt NIVO al jaren succesvol opleidingen aan via de NIVO Academie en is het onder meer mogelijk om hulp te krijgen bij het invullen van de belastingaangifte.
  • Tijdens het onderzoek is gevraagd naar de waardering en het gebruik van deze services en tevens is gevraagd naar de  behoefte aan services die NIVO in de toekomst kan aanbieden.
Voortgang
Aan de hand van de uitkomsten geeft NIVO aan de komende periode in een programma van services en maatregelen te investeren om  de tevredenheid op een nog hoger niveau te krijgen. Daarbij zal onder meer ingezet worden op vitaliteit, samenwerking, werkdruk en ontwikkeling. NIVO is trots op de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek en ziet deze resultaten als een nulmeting. Voor de zomer van 2019 zal NIVO opnieuw tevredenheidsonderzoek onder de medewerkers uitvoeren via dezelfde methodiek. Doelstelling hierbij is om de scores op de verschillende onderdelen nog hoger te krijgen.
Jan Schrijver; bron gegevens NIVO
Geplaatst op 16-10-2018


Share on: