Lagere oogstramingen voor aardappelen, zaai-uien en suikerbieten

Uitgaande van de verwachte opbrengst per hectare en het ingezaaide aantal hectaren zoals gemeten in de landbouwtelling, is de bruto-opbrengst van consumptieaardappelen naar verwachting 3,1 miljoen ton in 2018. Dat zou 23 procent minder zijn dan wat in 2017 is geoogst (de definitieve oogstraming). De bruto-opbrengst zaai-uien wordt geraamd op 0,8 miljoen ton (44 procent lager), die van suikerbieten op 6,9 miljoen ton (13 procent lager).

Dat blijkt uit berekeningen van het CBS, dat hiertoe als input cijfers gebruikt van onderzoeksbureau Delphy. 

De definitieve oogstraming (de bruto-opbrengst) van 2018 wordt in januari 2019 gepubliceerd en is gebaseerd op een enquête onder 5 duizend boeren. Op basis van deze enquête wordt vastgesteld wat uiteindelijk de opbrengst per hectare is en welk deel van de beteelde grond daadwerkelijk tot opbrengst heeft geleid (het geoogste oppervlakte). 

Uitgaande van de raming van Delphy en CBS, brengt een hectare in 2018 gemiddeld 40 ton consumptieaardappelen op, dit is 24 procent minder dan in 2017 per hectare werd geoogst. De opbrengst van een hectare zaaiuien wordt geraamd op 32 ton (43 procent lager), die van suikerbieten op 81 ton (13 procent lager dan in 2017). 

Aan de verwachte (geschatte) opbrengst per hectare kleven onzekerheden. Ook kunnen op lokaal niveau de opbrengsten per hectare flink afwijken van het verwachte gemiddelde. In 2018 was er sprake van een lange periode van droogte. Samen met de mogelijkheid om wel of niet te kunnen beregenen kunnen verschillen in lokale hectareopbrengsten groter zijn dan in een gemiddeld oogstjaar. De voorlopige oogstraming is gemaakt op basis van informatie die op dat moment beschikbaar is. Deze kan lager uitvallen dan de definitieve opbrengst, maar ook hoger.
Jan Schrijver; bron gegevens CBS en Delphy
Geplaatst op 31-10-2018


Share on: