Het is 'Week van de mediation'

Deze week is het de 'Week van de mediation'. In het hele land besteden organisaties aandacht aan mediation. Hoewel het aantal mediations van aansprakelijkheid- en verzekeringsclaims de afgelopen jaren is toegenomen, meent de NVMV (Nederlandse Vereniging van Mediators in de Verzekeringsbranche) dat er ruimte is om meer geschillen via mediation op te lossen, dan tot nu toe gebeurt.

"Mediation blijkt een zeer effectieve manier om geschillen op te lossen. Het scheelt tijd en geld en het oplossingspercentage is zeer hoog. Dat is wel gebleken bij lastige letselschadedossiers. NVMV/LetMe mediators behandelen zo`n 300 kwesties per jaar en weten een oplossingspercentage van 95% te bereiken", aldus het persbericht van de NVMV naar aanleiding van de 'Week van de mediation' 

Deze Week van de mediation biedt de NVMV aan iedereen met een 'lastige' aansprakelijkheid- of verzekeringskwestie de mogelijkheid van een gratis mediation oriëntatie gesprek. Wie een kwestie in behandeling heeft, waarvan hij/zij zich afvraagt of dit door middel van mediation (sneller?) kan worden opgelost kan zo’n gesprek aanvragen door een mailtje te sturen naar secretariaat@nvmv.nl. Eén van de leden/mediators van NVMV/LetMe neemt dan contact op voor een vertrouwelijk(telefoon)gesprek. Mocht dat gesprek daartoe aanleiding geven, dan wordt desgewenst de andere partij benaderd voor eenzelfde gesprek. Daarna kunnen de partijen samen al dan niet besluiten tot mediation en een mediator benoemen.

Voor informatie:
secretariaat@nvmv.nl
Jan Schrijver; bron gegevens NVMV
Geplaatst op 17-10-2018


Share on: