Gecombineerde polis aansprakelijkheid en cyberrisico's ICT-bedrijven

Chubb introduceert Pro ICT 3.0, één verzekeringspolis die beroepsaansprakelijkheid, bedrijfsaansprakelijkheid en cyberrisico’s dekt, specifiek ontwikkeld voor ICT-bedrijven.

Met de gecombineerde cyber-, bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidspolis biedt Chubb onder meer dekking voor kosten ter voorkoming en als gevolg van een claim, inbreuk op intellectueel eigendomsrecht en verlies van gegevens. Daarbij is zowel de directe schade van het gegevensverlies (reconstructiekosten) als de gevolgschade voor het volledig verzekerde bedrag gedekt (geen sublimiet). Ook dekt de polis cyberrisico´s zoals hacking, virussen en denial of service attacks, contractueel overeengekomen kosten meldplicht, uitgebreide bedrijfsschadedekking en 24/7 Incident Response ondersteuning.
 
Andere belangrijke kenmerken zijn volgens Chubb:
• Ruime hoedanigheidsomschrijving. Alle producten en diensten op het gebied van ICT zijn verzekerd, ook wanneer tijdens de verzekeringsperiode het risico verandert of wordt verzwaard. 
• Inclusief de producten of diensten van derden zoals toeleveranciers van hard- en software, onderaannemers, datacenters en cloud service providers. 
• Geen verplichting tot hantering van bepaalde leveringsvoorwaarden. 
• Geen tussentijdse opzegging na schade. 
• Werelddekking mogelijk. 
• Aanvullende diensten: security scan en juridische dienstverlening.

Barry Schütte (foto), Manager Pro ICT Benelux bij Chubb: “Dankzij de introductie van Pro ICT 3.0 hoeven ICT-bedrijven geen verschillende polissen meer af te sluiten, wat het makkelijker maakt om de verzekering aan te vragen en de benodigde informatie aan te leveren. Ook is de dekking eenduidiger en duidelijker. Bovendien bevat de polis een aantal specifieke en relevante dekkingen voor ICT-bedrijven. Dit is een unieke propositie voor ICT-bedrijven en weer een voorbeeld van ons commitment richting deze sector.”
Jan Schrijver; bron gegevens en foto Chubb
Geplaatst op 30-10-2018


Share on: