Enno Wiertsema: schimmigheid in premieverschillen

Adfiz-directeur Enno Wiertsema gaat in zijn maandelijke column op de website van de brancheorganisatie in op de premiedifferentiatie door verzekeraars. Dit naar aanleiding van de praktijkvoorbeelden van dual pricing die door de Adfiz-leden zijn aangedragen.

"Gevallen waarbij via de ene distributiepartner polissen worden aangeboden tegen premies en voorwaarden die voor een andere distributiepartner compleet buiten bereik zijn", schrijft Wiertsema. Hij zegt principieel niets tegen premiedifferentiatie te hebben, maar wel als verschillen in prijs onverklaarbaar blijken. "Als ze logischerwijs niet op het conto kunnen worden geschreven van besparingen door schaalgrootte, efficiency, nieuwe technologieën of preventie. En als ook niet duidelijk wordt gemaakt wat dan wél het prijsverschil rechtvaardigt. Kortom: als het hoe, wat en waarom schimmig blijft. Zoals bijvoorbeeld het geval is bij dealerpolissen. Waarom kan de dealer van merk X een autoverzekering aanbieden tegen een premie die vele procenten lager ligt en met veel soepelere beveiligingseisen dan de onafhankelijke adviseur? Wat zit daar achter? Wordt daar verlies ingekocht om zo bepaalde risico’s en klantgroepen binnen te halen?"

Differentiatie is eveneens onwenselijk als dit leidt tot (praktische) onverzekerbaarheid, waarmee bijvoorbeeld sommige jongeren en ouderen bij autoverzekeringen worden geconfronteerd.

Hier kunt u de complete column lezen.
Jan Schrijver; bron gegevens Adfiz
Geplaatst op 03-10-2018


Share on: