Eerste FOCWA congres na recente fusie 'Schadeherstel' en 'Specialisten'

Afgelopen woensdag waren meer dan 300 schadeherstellers en stakeholders uit de schadeherstelbranche aanwezig op het FOCWA congres in DeFabrique in Maarssen. Het FOCWA congres was het eerste grote gezamenlijke evenement van de verenigingen FOCWA Schadeherstel en FOCWA Specialisten die in augustus zijn gefuseerd tot FOCWA.

Voorzitter Peter Brussel in gesprek met dagvoorzitter Marijke Roskam

FOCWA presenteerde op haar congres geen spookverhalen over de toekomst van de schadeherstelsector. Wel reikte de brancheorganisatie een realistisch toekomstbeeld aan haar leden en stakeholders. Niet alleen vanuit het perspectief van technologische ontwikkelingen, maar ook vanuit een breder perspectief. Immers, niet alleen technologie bepaalt de toekomst, ook andere factoren zoals de ontwikkelingen in de sector, klimaat en mens & maatschappij. Onder andere Matthew Wright (THATCHAM), consumentenpsycholoog en trendanalist Herman Konings, FOCWA-directeur Femke Teeling en voorzitter Peter Brussel  en schaatskampioen Erben Wennemars wierpen een blik op de toekomst van de schadeherstelbranche. Dit alles onder het kundige dagvoorzitterschap van Marijke Roskam. 

Matthew Wright, bij Thatcham Research verantwoordelijk voor zowel productontwikkeling als het ontwikkelen van groeikansen binnen de automotive, belichte de technologische ontwikkelingen en de impact hiervan op schadeherstellers. Hij benoemde de stijging van de herstelkosten door onder andere steeds complex wordende voertuigtechnololgie, de toename van elektrische en hybride voertuigen, maar ook de op korte termijn minimale effecten van ADAS-systemen op het schadeherstel.

Trendwatcher Herman Konings werkt in een conglomeraat van 8 Europese mobiliteitsorganisaties (w.o. Vectos/Londen, MCRIT/Barcelona, VITO/Vlaanderen, Isinnova/Rome, RU Groningen, Tecnion/Haïfa). Hij inspireerde de aanwezige deelnemers met zijn visie op de impact van menselijk gedrag in samenhang met sociale, emotionele en artificiële intelligentie binnen de automotive sector. Inderdaad, er dienen nieuwe technologieën zich aan. En autonoom rijden, autodelen en andere trends winnen aan belang. Maar toch blijft het bezit van voertuigen en rijgedrag voor de wat ouder zijnde generaties erg belangrijk. 

Schaatskampioen Erben Wennemars sprak over intrinsieke motivatie van mensen. Hij leerde de deelnemers de betekenis van vallen en opstaan, persoonlijke motivatie en grenzen ontwikkelen.

Namens FOCWA stonden directeur Femke Teeling en voorzitter Peter Brussel stil bij de ontwikkelingen die in de sector plaatsvinden. Hierbij werden technologische ontwikkelingen, merkerkend schadeherstel, gestuurde schade en instroom van personeel als dé grote uitdagingen van de schadeherstelsector benoemd. Femke Teeling presenteerde ook de plannen voor de komende maanden. Zo moeten nieuwe certificeringsprocessen de noodzakelijke kwaliteit borgen, wordt er extra aandacht gegeven aan ARBO en het gebruik van gevaarlijke stoffen gegeven en zal ook de consument benaderd worden over het belang van veilig en kwalitatief schadeherstel. Daarnaast start FOCWA met de onderhandelingen voor de nieuwe cao in de schadeherstelsector en wordt de instroom en behoud van personeel een prioriteit voor de brancheorganisatie. FOCWA blijft zich in Brussel en Den Haag inzetten voor een gelijk speelveld voor (universele) schadeherstellers. Tenslotte presenteerde FOCWA de eerste conclusies uit haar onderzoek naar de problematiek van onderdelenstromen. Samengevat: niet alleen hogere prijzen, maar ook een groter aandeel aan onderdelen en tegelijkertijd een inkoopkorting die onder druk staat, zorgen voor een spanningsveld voor de schadehersteller. In november presenteert FOCWA de definitieve resultaten en organiseert de brancheorganisatie ook themabijeenkomsten over dit thema. 

Voorafgaand aan het plenaire programma kozen de aanwezige leden voor de exclusief voor hen georganiseerde workshops over de laatste ontwikkelingen in de markt. Zo nam technisch expert Kimmo Wiechels de deelnemers mee in de technologische ontwikkelingen en gaf projectleider Armando Boom tekst en uitleg over hoe FOCWA zich hard maakt voor de belangen van schadeherstellers in het debat rond merkerkend schadeherstel. Projectleider Job Schaafsma stond stil bij de nut en noodzaak van een garantiefonds en jurist Randy van den Boogaard over het gebruik van de cao in een schadeherstelbedrijf. 

Het FOCWA congres was het eerste grote gezamenlijke evenement van de verenigingen FOCWA Schadeherstel en FOCWA Specialisten die in augustus zijn gefuseerd tot FOCWA. Naast schadeherstelbedrijven, truckschadebedrijven en specialisten in Uitdeuken zonder Spuiten en Spotrepair waren ook autoruitherstelbedrijven, caravan- en camperservicebedrijven en motorfietsschadeherstelbedrijven aanwezig op het congres.

Voorzitter Peter Brussel en directeur Femke Teeling gaven aan dat FOCWA een moeilijke periode is doorgekomen. Maar dat de vereniging nu echt verder kan bouwen aan de toekomst in het belang van haar leden. Als één vereniging kan ze nu het gesprek aangaan met opdrachtgevers en stakeholders en zorgen voor kwalitatieve dienstverlening voor haar leden. Een bewijs van vertrouwen van leden in FOCWA blijkt uit de significante toename van het aantal leden in de eerste twee kwartalen van 2018. In de komende maanden zet FOCWA verder in op de ingeslagen weg om te knokken voor de belangen van de schadeherstellers en hen optimaal te ondersteunen. 

Desgevraagd aan FOCWA om de groei te kwantificeren: "We zien de afgelopen maanden veel toenadering van nieuwe bedrijven die lid willen worden van FOCWA. Veel zitten hiervan nog in een aanmeldingsprocedure. De afgelopen maanden betekent dat +- stijging van 7%."


Meer foto's en een aftermovie van het FOCWA-congres zijn te zien op www.focwacongres.nl
Jan Schrijver; bron gegevens en foto FOCWA
Geplaatst op 05-10-2018


Share on: