De uitdagingen, trends en ontwikkelingen van rook- en warmte-afvoer

Rook- en warmte-afvoerinstallaties (RWA) kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de brandveiligheid van gebouwen. De laatste jaren is er in Nederland relatief weinig belangstelling voor deze oplossing. Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) spant zich in om RWA weer op de kaart te zetten.

“Rook- en warmte-afvoerinstallaties zijn op grond van het Bouwbesluit niet rechtstreeks aangestuurd en dus niet vereist. Maar RWA-systemen kunnen wel als een gelijkwaardige maatregel gelden in situaties waarin de gebouweigenaar niet aan het Bouwbesluit kan of wil voldoen. Bijvoorbeeld omdat de maximale grootte van de brandcompartimenten of de maximale lengte van vluchtwegroutes wordt overschreden. Toch is de acceptatie van RWA tanende”, vertelt Stan Veldpaus, projectadviseur brandveiligheid bij Colt International en penvoerder van de productwerkgroep RWA van Brandveilig Bouwen Nederland (BBN).

In de jaren tachtig en negentig speelde RWA een belangrijke rol. Bijvoorbeeld bij industriële gebouwen met brandcompartimenten groter dan 2500 vierkante meter. Daarin was RWA een veelgebruikte ondersteunende installatie. Veldpaus: “In 1995 is het reken- en beslismodel 
Beheersbaarheid van brand geïntroduceerd en met het introductie van deze methode zien we ook een wijziging in de benaderingswijze voor grote brandcompartimenten. Op papier kan een groot brandcompartiment zonder voorzieningen dan toch worden gezien als gelijkwaardige maatregel. Hierdoor werd RWA minder populair.”


Rook en warmte effectief afvoeren
Bij een brand in een afgesloten ruimte ontstaat bovenin het gebouw een rooklaag die alsmaar dikker en heter wordt. RWA-installaties voeren de rook en warmte effectief af. Dit geeft gebouwgebruikers meer mogelijkheden om veilig te vluchten, het ondersteunt de brandweerinzet en het beperkt de schade aan het pand. “Mensen hebben meer tijd om het gebouw te ontvluchten omdat er een rookvrije zone ontstaat. De brandweer heeft beter zicht op de brandhaard en kan daardoor snel aan de slag met ontruimen en blussen. Flash-overs en backdrafts worden uitgesteld of zelfs voorkomen”, somt Veldpaus op.

Bovendien zorgt de ventilatie ervoor dat rook- en brandschade beperkt worden. “Dankzij de afvoer van warmte is de kans groter dat de draagconstructie van een gebouw blijft staan. Dat is niet alleen goed voor de brandweer die het pand in moet, maar scheelt ook enorm veel materiële schade. Vergeet niet dat vijftig procent van de bedrijven die met een grote brand te maken heeft gehad binnen twee jaar failliet is door alle (vervolg)schade.”


RWA op de kaart
Vanuit de vele voordelen van effectieve rook- en warmte-afvoer is de productwerkgroep RWA, die in 2017 werd ondergebracht bij BBN en waaraan nu zes verschillende partijen deelnemen, hard aan de slag om RWA op de kaart te zetten. “We willen gebouweigenaren, ontwerpers, adviseurs, de brandweer, verzekeraars en toezichthoudende instanties (zoals de gemeentelijke afdelingen Bouw- en Woningtoezicht) laten zien dat RWA een belangrijke oplossing is die meerwaarde heeft. Niet alleen om te voldoen aan de wet- en regelgeving, maar ook vanuit het perspectief van maatschappelijk verantwoord ondernemen”, zegt Veldpaus.

Margret Wallaard; bron gegevens Brandveilig.com
Geplaatst op 26-10-2018


Share on: