Cyberoorlog

'Ik verzoek den luisteraars dan ook, om, wanneer zij straks hunne legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als zij dat ook andere nachten doen. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn.' Wie kent niet de woorden van minister Hendrik Colijn. Hij sprak ze in 1936 op de radio, in onrustige tijden. Ondanks zijn sussende woorden kwam er oorlog.

Nederland is in een cyberoorlog verwikkeld met Rusland, zo bevestigde 82 jaar later in een zondagochtendpraatshow op televisie de minister van Defensie, Ank Bijleveld (foto). Het zijn ditmaal alles behalve geruststellende woorden. Integendeel. We worden ermee uit onze slaap gehaald. We worden als particulieren en organisaties online niet uitsluitend belaagd door criminelen. We zijn met z’n allen, als land incluis onze bondgenoten, in cyberoorlog. Het rijke westen, tegen het zoals altijd zijn eigen koers varende Rusland, tegen het opkomende China, tegen andere oosterse landen wellicht. Dat andere mogendheden online spionage plegen of  vitale systemen bij ons platleggen, werd tot op heden niet met zoveel woorden gezegd. Nu wel dus: we zijn in cyberoorlog met Rusland. Dat bevestigde de minister, alhoewel ze de dagen na de zondagochtendtalkshow haar woorden 'nuanceerde'. 

Dat de knullige hackpoging in dit voorjaar door Russische agenten uitgerekend in de eerste week van oktober internationaal aan de grote klok is gehangen, zal geen toeval zijn. De eerste week van deze maand was het Cyber Security Week in Den Haag, met verscheidene internationaal bezochte congressen op het gebied van cyberveiligheid. De hele maand oktober is het European Cyber Security Month (ECSM), een ‘awareness’ campagne van de EU. Het gaat om bewustwording, gedragsverandering en het bevorderen van veiliger gebruik van internet en onlinebescherming.

Dat bewustwording zeer noodzakelijk is en hoe de schadebranche met ‘cyber’ bezig is, leest u in dit nummer van SCHADE magazine. Het aantal verzekeraars dat Nederlandstalige cyberverzekeringen aanbiedt is toegenomen tot negen, waarvan slechts twee van huis uit Nederlandse schadeverzekeringsmaatschappijen. Waar blijft de rest van de Nederlandse maatschappijen? 

Een deel van de assurantieadviseurs blijkt ‘cyber’ nog links te laten liggen bij hun advies aan bedrijven, terwijl het in de Wft-termen reeds vijf jaar verplichte kost is. Nog slechts 6% van het mkb heeft een cyberverzekering. Juist ten aanzien van het cyberrisico kan de adviseur zich onderscheiden door de regie te nemen. Riskmanagers zijn de aangewezen gidsen in de route van een ‘cybergeddon’ naar een ‘te managen risico’. 

Gaat u vooral niet slapen; er is nog heel veel werk te doen.
Dit artikel is de opening van het SCHADE magazine nummer vijf dat onze abonnees vandaag per post ontvangen. In dit nummer naast het gebruikelijke nieuws over de schadebranche, extra aandacht voor het cyberrisico. 
Jan Schrijver; bron foto Rijksoverheid
Geplaatst op 30-10-2018


Share on: