Centraal tevredenheidsonderzoek 'letsel' zal meer betrouwbare data opleveren

Jaarlijks in oktober worden belangenbehartigers die staan ingeschreven in het Register Letselschade van de Letselschaderaad onderworpen aan een self assessment. Klanttevredenheid vormt ook een belangrijk onderdeel van dit assesment. Naast het meten van klanttevredenheid wordt ook aandacht besteed aan verbeterpunten en aandachtspunten die slachtoffers belangrijk vinden. Ard Korevaar Personenschade haakt hierop in.

Ard Korevaar Personenschade (AKP) geeft aan de klanttevredenheid te meten na afloop van een letselschadetraject. Op de totale zogenaamde “a-selecte groep” van slachtoffers is de respons 32,9% waardoor volgens het bureau de resultaten wetenschappelijk bruikbaar ( > 20-25%) zijn. AKP verwacht een hogere respons wanneer het onlangs gestarte initiatief inzake een centraal klanttevredenheidsonderzoek van De Letselschade Raad zal starten. Hierdoor zullen meer en dus betrouwbare data beschikbaar komen ten behoeve van toekomstige slachtoffers. "Wij verwachten dat het Register Letselschade samen met een onafhankelijk en betrouwbaar platform de branche zal helpen om slachtoffers de juiste weg te wijzen bij hun zoektocht naar een belangenhartiger die aan hun verwachtingen voldoet. Momenteel is er geen onafhankelijk review platform voor letselschadeslachtoffers zoals bijvoorbeeld “booking.com” voor accommodatie-boekers. Cliënten van AKP waarderen ons met een  gemiddelde van 9.0. In het bijzonder roemen zij onze communicatie en duidelijke uitleg over het proces en het waarmaken van verwachtingen", aldus AKP. 

In het klanttevredenheidsonderzoek worden ook 3 vragen gesteld over de prestaties van WA verzekeraars.
Onderstaand de scores:
Respectvolle houding en bejegening in hun communicatie   : 7.5
Behandeltermijnen                                                                 : 7.7
Tijdig betalen van voorschotten                                              : 8.2

"Conclusie is dat cliënten van AKP ambassadeurs zijn en dat de verzekeraars er niet slecht van af komen. Feit is wel dat door onze visie, om circa 75 cliënten per fulltime expert te bedienen, er intensief contact mogelijk is met onze cliënt en de verzekeraar, waardoor de voortgang is gewaarborgd en er wederzijds respect wordt gekweekt. Het spreekwoord “it takes two to tango” gaat op. Gebruikelijk in de branche zijn dossieraantallen van meer dan 100 per expert. In de hedendaagse (social media) tijd zijn “oprechte aandacht” en “een snelle respons” sleutelwoorden. Met hoge dossieraantallen kunnen daar vraagtekens bij gezet worden. Voor de duidelijkheid, AKP heeft zich niet gecommitteerd aan prijsafspraken (PIV staffel) met verzekeraars en voelt zich vrij om datgene te doen wat in het belang is van haar cliënten", aldus het bureau. 
Margret Wallaard, bron gegevens Ard Korevaar Personenschade
Geplaatst op 23-10-2018


Share on: