CED gecontracteerd voor schadebehandeling in aardbevingsgebied

Afgelopen vrijdag tekenden CED en de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) een overeenkomst die CED tot een van de vier contractpartners maakt voor het opnemen, beoordelen en begroten van schades in het aardbevingsgebied Groningen. CED richt hiervoor een speciale organisatie in met eigen bemensing en huisvesting.

Hans Coffeng, CEO van CED: “Het snel en efficiënt opzetten en leiden van projectorganisaties is voor CED een gebruikelijke werkwijze bij calamiteiten. Denk hierbij aan grote volumes aan schades als gevolg van (regionaal) extreem weer. De schadebehandeling stemmen we af op de lokale situatie en omstandigheden. Dat gaan we nu ook voor de Groningers doen. We richten hiervoor een speciaal
organisatie-onderdeel in, dat zich helemaal focust op het bieden van hulp aan bewoners die schade hebben als gevolg van de gaswinning.”

Volgens TCMG sluit het bewezen serviceconcept van CED aan op hun vier pijlers van schadebehandeling in Groningen: ruimhartig, rechtvaardig, onafhankelijk en met oog voor de menselijke maat. De overeenkomst tussen CED en TCMG komt voort uit het Besluit Mijnbouwschade Groningen. Dit betreft een nieuwe aanpak om de schades af te handelen: onafhankelijk van de NAM en
onder verantwoordelijkheid van de overheid. TCMG is ingesteld om aanvragen tot vergoeding van schade als gevolg van de gaswinning in Groningen te behandelen.

CED is al actief in Groningen als aandeelhouder van het Centrum Veilig Wonen (CVW), dat zich nu bezighoudt met het inspecteren en bouwkundig versterken van panden. Er is nooit eerder invloed op of betrokkenheid geweest bij het inhoudelijk beoordelen en vaststellen van individuele schades. Hans Coffeng: “Anders dan voor CVW, zullen nu deskundigen van CED zelf betrokken zijn bij het uitbrengen van onafhankelijk advies aan TCMG. We zijn blij dat we de bewoners in het aardbevingsgebied op deze wijze verder kunnen helpen. We zijn ervan overtuigd dat we met onze kennis en ervaring een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de schadebehandeling die TCMG nastreeft en daarmee het verschil kunnen maken voor de bewoners van het Groninger gasveld.”

Lees ook: Meer deslundigen aangetrokken bij vie schade-expertisebureaus
Margret Wallaard; bron gegevens CED
Geplaatst op 22-10-2018


Share on: