Capital Markets Day bij a.s.r.

a.s.r. hield op zijn kantoor in Utrecht een Capital Markets Day (CMD) voor institutionele beleggers en analisten. Tijdens deze dag presenteerde de Raad van Bestuur de strategische prioriteiten en nieuwe middellange termijn doelstellingen voor de komende drie jaar (2019 – 2021).

De nieuwe middellange termijn doelstellingen zijn gebaseerd op de goede prestaties en de waardecreatie van de afgelopen jaren, en het vertrouwen dat het bestuur heeft in haar strategie. Het plan om de nieuwe ambitieuze doestellingen te realiseren bestaat uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel is het vasthouden aan de financiële discipline; a.s.r. continueert ‘waarde boven volume’, als overkoepelend principe voor haar handelen. Het tweede onderdeel is het optimaliseren van waardecreatie door de huidige bedrijfsonderdelen en het derde onderdeel is het nastreven van winstgevende groei op specifieke terreinen.

Tijdens de presentaties worden de onderstaande doelstellingen verder toegelicht.
 
Financiële doelstellingen:
Groep
• Operationeel rendement op eigen vermogen tussen 12-14%
• Organische kapitaalcreatie tenminste € 430 miljoen in 2021
• Solvency II ratio (standaardformule) comfortabel boven 160%
• Dividend pay-out ratio tussen 45-55% van het netto operationeel resultaat (na kosten voor hybride kapitaal) en de ambitie om een stabiel tot groeiend dividend per aandeel uit te keren
• Handhaven van een ‘single A’ rating (S&P); een financiële schuldratio onder 35%
Segmenten
• Combined Ratio bij Schade (excl. Zorg) tussen 94-96%
• Jaarlijkse stijging van de Bruto geschreven premies in Schade (excl. Zorg) met 3-5%
• Stabiel Operationeel resultaat Leven vergelijkbaar met het resultaat van 2017 (€ 633 miljoen)
• Operationele kosten bij Leven tussen 45-55 basispunten van basisvoorziening Leven
• Gecombineerd Operationeel resultaat van Asset Management en Distributie & Services stijgt tot € 40 miljoen en groeit daarna met 5% per jaar
 
Niet-financiële doelstellingen
• Verder verbeteren van de Net Promoter Score (NPS) naar tenminste +44 in 2021
• Duurzaam investeren: carbon footprint van 95% van alle investeringen in kaart gebracht; a.s.r. committeert zich om de impact investeringen te laten stijgen tot € 1,2 miljard in 2021
• Bijdrage aan de samenleving: jaarlijkse toename van 5% van de inzet van medewerkers aan maatschappelijke initiatieven waaraan via a.s.r. foundation wordt deelgenomen
 
Verantwoorde allocatie van kapitaal
• Bereidheid om kapitaal op verantwoorde wijze en binnen een strikte financiële discipline in te zetten
• Nastreven van winstgevende groei, zowel organische als door middel van overnames, en/of verdere allocatie van kapitaal naar marktrisico tot maximaal 50% van het totale risico
• Additionele uitkering van kapitaal aan aandeelhouders onder vastgestelde voorwaarden zoals de hoogte van de solvabiliteit, de aard van de kapitaalgroei en de beschikbare mogelijkheden voor een winstgevende inzet van kapitaal
 
Het nastreven van selectieve groeimogelijkheden
• Waarde boven volume als leidend principe
• P&C Schade, AOV, Asset Management, Pensioenen DC en het consolideren van Leven-portefeuilles bieden selectieve en winstgevende groeimogelijkheden, zowel organisch als door overnames
• a.s.r. Bank wordt als gevolg van onvoldoende aansluiting met de strategie van a.s.r. als niet-kernactiviteit aangemerkt
 
Jos Baeten, CEO van a.s.r.: ‘We zijn zeer tevreden over de prestaties die we sinds onze beursgang in juni 2016 hebben geleverd, terwijl de waardering van onze klanten tegelijkertijd is toegenomen. Dankzij een gedisciplineerde uitvoering van onze strategie hebben we onze financiële doelstellingen voor de middellange termijn bereikt en zelfs overtroffen. Dienstverlening is onze topprioriteit om daarmee de voorkeursmaatschappij van klanten te worden. Dit heeft geresulteerd in een verdere stijging van de Net Promoter Score, zowel bij klanten als bij adviseurs. De waardering uit zich ook in onze groei. Daarnaast ben ik blij met de toegenomen erkenning voor a.s.r. als maatschappelijk verantwoorde verzekeraar."

"We blijven ons richten op het voldoen aan de behoeften van de klant, met toonaangevende vaardigheden op het gebied van prijsstelling, acceptatie en schadeafhandeling, het verbeteren van onze kostenefficiëntie en het handhaven van een solide financieel kader."
 
De Capital Markets Day wordt vandaag live uitgezonden op de website www.asrnl.com. Tijdens dit evenement zal Jos Baeten (CEO) nader ingaan op het streven van a.s.r. naar waarde boven volume. De overige presentatoren zijn Chris Figee (CFO), Karin Bergstein (COO), Michel Verwoest (COO), Jack Julicher (CEO a.s.r. asset management), Dick Gort (CEO a.s.r. real estate), Philippe Wits (Chief Innovation Officer) en Patrick Klijnsmit (directeur Accounting, Reporting & Control van de groep). Alle presentaties zijn  beschikbaar op: www.asrnederland.nl.
 
  
 
 
Jan Schrijver; bron gegevens en foto a.s.r.
Geplaatst op 10-10-2018


Share on: