7% minder particuliere brandclaims

Het aantal brandclaims van verzekerden op de particuliere inboedel- en opstalverzekering is in 2017 met zeven procent gedaald. Een mogelijke verklaring voor deze daling is dat grote pieken in het melden van schade door bijvoorbeeld storm en onweer zijn uitgebleven.


Dat staat in de Risicomonitor Woningbranden, die het Verbond van Verzekeraars samen met Brandweer Nederland heeft opgesteld. In 2017 noteerde het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond 95.964 claims op de inboedel- en opstalverzekering waarbij brand de oorzaak was. Dat is zeven procent minder dan in 2016.

Weinig uitschieters
"Naast oud en nieuw waren er weinig uitschieters in 2017", vertelt Richard Weurding, algemeen directeur bij het Verbond van Verzekeraars. "De ervaring leert dat stormen met onweer vaak zorgen voor veel brandclaims, maar die zijn vorig jaar gelukkig uitgebleven."

Gezinnen
Voor de eerste keer is het aantal brandclaims per leeftijd in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat polishouders binnen de leeftijdsgroep 38 en 56 jaar twee keer zoveel brandclaims indienen ten opzichte van de overige leeftijdsgroepen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bij deze leeftijdsgroep vaak sprake is van een gezinssituatie met (jonge) kinderen. "Wij richten ons met voorlichting al jaren onder andere op gezinnen. Met het thema ‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’ voeren we deze hele maand in het kader van de brandpreventieweken landelijk campagne om specifiek ouders van jonge kinderen bewust te maken hoe ze (thuis) brandveiligheid kunnen verbeteren. Mooi om te zien dat de cijfers uit de Risicomonitor onze keuze voor deze doelgroep ondersteunen", reageert Stephan Wevers, voorzitter van Brandweer Nederland.

Regionale verschillen
In bijna alle provincies is het aantal brandclaims gedaald ten opzichte van 2016. Oost-Nederland, met Overijssel (22,1 claims per 1.000 huishoudens) en Drenthe (17,7), blijft koploper in brandclaims. De grootste daling werd genoteerd in Limburg. Daar werden 19,2 procent minder claims ingediend op de inboedel- en opstalverzekering met brand als oorzaak. In Zeeland werd het minst geclaimd (8,1 claims per 1.000 huishoudens), daarna volgen Flevoland en Friesland (beide 8,7).

Preventie
Verzekeraars en brandweer werken samen om Nederland brandveiliger te maken. De verzekeraars kunnen aan de hand van brandclaims in kaart brengen wanneer en waar er vaak branden in en om de woning plaatsvinden, zowel klein (schroeischades) als groot. De brandweer gebruikt deze informatie en resultaten uit eigen brandonderzoek om gericht publieksvoorlichting te geven. Concrete tips om thuis eenvoudig de brandveiligheid te verbeteren, staan op www.brandweer.nl/brandveiligheid.
Jan Schrijver; bron gegevens Verbond van Verzekeraars, bron afbeelding Brandweer Nederland
Geplaatst op 31-10-2018


Share on: