Gortdroog en kletsnat

Bij schade door extreem weer gaat het doorgaans over ‘wat er valt’. De hagelcalamiteit in juni 2016 ligt nog vers in het geheugen. In andere jaren speelt ons vooral de regen parten. Sinds 1900 steeg de gemiddelde temperatuur met 1,7% en de jaarlijkse hoeveelheid neerslag met 18%. Meer neerslag in een jaar komt met name door de regen in herfst en winter. Door de opwarming is de intensiteit van de zomerse regenbuien groter. Per graad temperatuurstijging neemt deze met 14% toe.

door Jan Schrijver, hoofdredacteur

Dit voorjaar hebben we reeds de nodige plensbuien te verwerken gehad, maar deze zomer is de afwisseling van regen met lange perioden van hitte en droogte manifest. Volgens het KNMI benadert de zomer van 2018 het droogterecord van 1976. Los van het feit of dit record zal sneuvelen, staat reeds als een paal boven water dat veel agrarische ondernemers dit jaar schade lijden door de droogte. 

In Nederland heeft minder dan 10% van de boeren voor hun gewassen een brede weersverzekering gesloten. De overheid heeft inmiddels aangekondigd voor boeren die in moeilijkheden komen garant te willen staan voor overbruggingskredieten. Niet alleen landbouwers voelen de droogte. Industrie heeft water nodig voor processen. De binnenvaart ondervindt hinder door lage waterstanden. In de recreatiesector zitten clubs met hun verdorde grasvelden in de maag. En zo meer.

Ook de natuur lijdt onder de droogte. Het aantal natuurbranden verdubbelde. Door branden getroffen gebieden kunnen jaren nodig hebben om te herstellen. De verzilting van de bodem en het water neemt toe. Er is zeker twee tot drie maanden ‘normaal Nederlands weer met regen’ nodig om het water weer op peil te krijgen. 

In een zomer waarin droogte ‘top of mind’ is, blijven we - in een land dat zich voor een belangrijk deel beneden de zeespiegel bevindt en waar het overstromingsgevaar altijd op de loer ligt - verder kijken dan onze neus lang is. Het Verbond van Verzekeraars bracht deze maand een nieuwe klimaatstudie uit. Een conclusie is dat het verzekeren van overstromingen ten gevolge van het falen van secundaire waterkeringen mogelijk is. Over verder kijken gesproken, op langere termijn en mondiaal bezien kan de droogte tot een ongekende bevolkingsmigratie richting Europa leiden.

Door de klimaatverandering zullen we er in ons land vaker mee te maken gaan krijgen, gortdroog en daarna weer kletsnat. Het biedt volop uitdagingen voor de schadebranche om de nadelige gevolgen hiervan voor consumenten en bedrijven zo goed mogelijk weg te nemen. Deze column is eind vorige maand verschenen in SCHADE magazine nummer 4. U kunt zich abonneren op SCHADE Magazine (45 euro per jaar voor zes nummers en de special Schade & Trends) door een e-mail te sturen met uw gegevens naar info@schade-magazine.nl o.v.v. 'abonnement'. 
Jan Schrijver
Geplaatst op 04-09-2018

< VorigeVolgende >


Share on: