Benoeming lid Onderzoeksraad voor Veiligheid

De heer prof. mr. dr. S. Zouridis treedt 1 oktober 2018 toe als lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid besloten hem voor te dragen voor benoeming.

De heer Zouridis (1968) is hoogleraar bestuurskunde bij de Universiteit van Tilburg. Zijn onderzoek richt zich op de vraag hoe de overheid richting kan geven in maatschappelijke ontwikkelingen met behulp van recht en rechtshandhaving. Hij volgt bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid de heer prof. mr. dr. E.R. Muller op.
 
De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar oorzaken en mogelijke gevolgen van rampen, ongevallen en incidenten. Daaruit volgen aanbevelingen voor het verbeteren van de veiligheid van Nederland. De Onderzoeksraad kijkt daarbij vooral naar situaties waarbij burgers voor hun veiligheid afhankelijk zijn van de overheid, bedrijven of instellingen.
Margret Wallaard; bron gegevens Ministerraad, Inspectie Veiligheid en Justitie
Geplaatst op 28-09-2018


Share on: