Webinar over IMVO Convenant Verzekeringssector

Op 26 september houdt het Verbond van Verzekeraars een webinar (deelname ook mogelijk voor niet-leden) over het onlangs afgesloten IMVO Convenant Verzekeringssector. De afkorting IMVO staat voor Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Tijdens het webinar is er de gelegenheid om vragen te stellen over de inhoud van het convenant en hoe verzekeraars een vertaling kunnen maken naar hun eigen beleggingsbeleid. "De financiële sector zet steeds meer in op duurzaam beleggen. Rendement en aandacht voor mens, milieu en maatschappij gaan goed samen", aldus het Verbond.

Het Verbond wijst op een special die op 22 augustus werd meegezonden met het Financieel Dagblad. Ook Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond, komt in de special aan het woord en benadrukt dat verzekeraars een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid voeren. Dat is, zo merkt het Verbond op, recent met de ondertekening van het IMVO Convenant Verzekeringssector door verzekeraars, NGO’s, sociale partners en overheid nogmaals onderstreept. “Het convenant benadrukt de inzet van verzekeraars om internationaal maatschappelijk verantwoord te beleggen en een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld”, aldus Weurding. 

Inschrijven voor het webinar kan via de pagina onder deze link.

 
Jan Schrijver; bron gegevens Verbond van Verzekeraars, afbeelding uit IMVO Convenant Verzekeringssector, SER
Geplaatst op 24-08-2018


Share on: