Polygon eerste klimaatneutrale reconditioneerder

Polygon mag zich als eerste Nederlandse reconditioneerder klimaatneutraal noemen. Middels het in kaart brengen van de CO2-voetafdruk, het nemen van diverse reductiemaatregelen om CO2-uitstoot te verminderen en door te investeren in een duurzaam klimaatproject heeft de bedrijfsvoering van Polygon geen negatief effect meer op het klimaat. Dit meldt Polygon vandaag in een persbericht.

Duurzaamheid is onderdeel van Polygon's intrinsieke motivatie. Het bedrijf heeft hierin een voortrekkersrol genomen. Algemeen directeur Marlies van der Meulen vertelt hierover: "De afgelopen 2,5 jaar hebben wij stappen genomen om onze CO2 uitstoot te verminderen. Bijvoorbeeld door het vervangen van verlichting, het vergroenen van ons wagenpark, het in eigen beheer ontwikkelen van duurzame reinigingsmiddelen, het scheiden van projectafval, het besparen van energie in droogkamers en dergelijke. In samenwerking met de Climate Neutral Group hebben we nu een volgende stap genomen door de resterende CO2-uitstoot te compenseren. We investeren in een duurzaam project voor waterkrachtenergie in India. Daarmee mogen we ons nu, met trots, klimaatneutraal noemen!"

De stappen naar een duurzame bedrijfsvoering
"De diensten van Polygon op het gebied van schadeherstel dragen in de basis al bij aan het milieu. Herstel zorgt ervoor dat er minder goederen vervangen hoeven te worden na schade, waardoor de hoeveelheid afval wordt gereduceerd. Door het verminderen van het aantal te vervangen producten zijn er tevens minder grondstoffen en transport nodig, ook wordt het energieverbruik verlaagd.

Maar, met de uitvoering van die werkzaamheden ontstaat ook CO2-uitstoot. Polygon werkt daarom aan een meer duurzame bedrijfsvoering. Eind 2015 is het bedrijf een samenwerking met het Klimaatplein gestart en sindsdien werkt Polygon ook volgens de richtlijnen van Stichting Duurzaam Herstel. In 2016 nam Polygon deel aan de Climate makeover, wat goede inzichten en handvatten gegeven heeft om een reductie van de CO2-uitstoot te bewerkstelligen. Er werd een actieplan gemaakt en gestart met het nemen van CO2-reductie maatregelen. De volgende stap is het compenseren van de overgebleven CO2-uitstoot.

Polygon heeft deze stap nu genomen in samenwerking met de Climate Neutral Group, door te investeren in een duurzaam klimaatproject. Als specialist in herstel na waterschade koos Polygon voor een watergerelateerd project, namelijk een waterkrachtcentrale in India. De waterkrachtcentrale zorgt ervoor dat er minder fossiele brandstoffen nodig zijn voor de opwekking van energie. Dit leidt tot verlaging van de CO2-uitstoot gelijk aan de resterende uitstoot van Polygon.  

Alle genomen stappen zijn geverifieerd door Climate Neutral Group waardoor Polygon nu een Klimaatneutraal gegarandeerde organisatie is. Dit is ook terug te vinden op de website van het keurmerk Klimaatneutraal gegarandeerd en te herkennen aan het logo."

Duurzame toekomstplannen
"Met de stap naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering is Polygon er nog niet. Het bedrijf zal de komende jaren doorgaan met het verlagen van zijn CO2-uitstoot, er worden diverse plannen uitgevoerd om dit continue proces voort te zetten. Bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen om zelf energie op te wekken. Hiermee zorgt men ervoor dat Polygon een toekomstbestendige organisatie is en hoopt men de omgeving en branche te inspireren voor verdere verduurzaming."

"Ook kijken wij naar de mogelijkheden van een circulaire economie in de reconditioneringsbranche. Afval van projecten, maar ook bedrijfsafval zoals bedrijfskleding kan gerecycled worden tot nieuwe producten. Er zijn nog tal van mogelijkheden om verder te verduurzamen, dat blijft een belangrijk thema bij Polygon!", aldus Marlies van der Meulen.

Genomineerd
Polygon is een van de genomineerden voor de duurzaamheidsaward van Duurzaam Herstel.
Jan Schrijver; bron gegevens Polygon
Geplaatst op 30-08-2018

< VorigeVolgende >


Share on: