Mogen adviseurs BSN wél of niet verwerken?

In juli antwoordde het ministerie van Financiën de Contactgroep Automatisering dat het ministerie geen aparte wettelijke grondslag zal bevorderen voor adviseurs en bemiddelaars om het Burgerservicenummer (BSN) te mogen gebruiken. De publicaties hierover hebben in de markt veelvuldig tot de misvatting geleid dat het BSN helemaal niet verwerkt mag worden door financieel adviseurs. Adfiz wil dit misverstand, dat breed in de markt aanwezig is, wegnemen.

Aangezien hierover veel vragen blijven bestaan, zegt Adfiz, licht de branche-organisatie voor financieel adviseurs toe 'hoe het wel zit' met het BSN-nummer en de AVG. Het verwerken van het Burgerservicenummer mag alleen voor doeleinden die per wet bepaald zijn. In sommige situaties moet je als financieel adviseur het BSN dus verwerken. Uiteraard schrijft de wet niet voor dat de onafhankelijk financieel adviseur in die situaties een rol móet hebben. Logischerwijs geeft de wet de adviseur dan ook geen wettelijke plicht om het BSN te verwerken. Hierdoor is waarschijnlijk het misverstand ontstaan dat adviseurs het BSN niet mogen verwerken. Het ontbreken van de wettelijke plicht wil echter niet zeggen dat je geen recht hebt om het BSN te gebruiken. Adfiz heeft dit besproken met de Autoriteit Persoonsgegevens om de nodige duidelijkheid te krijgen. 

Uitleg Autoriteit Persoonsgegevens 
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in januari schriftelijk geantwoord dat een onafhankelijk financieel adviseur vaak de positie inneemt van een gemachtigde hulppersoon. Hij treedt immers tegenover de burger op als adviseur en tegenover de aanbieder als gemachtigde van die burger. “Als in die verhouding voor het uiteindelijk af te nemen financieel product het BSN wettelijk moet worden verwerkt door de financiële instelling, dan is de financieel adviseur van de burger gemachtigd tot het gebruik van het BSN. De burger mag en moet het BSN in die situatie immers zelf ook aan de financiële instelling bekend maken.” Dit betekent dus dat je als adviseur in al die situaties het BSN gewoon namens je klant mag doorgeven aan de aanbieder.

De AP benadrukt echter ook dat als de adviseur het BSN mag verwerken voor (de aanvraag van) een bepaald financieel product dit niet betekent dat hij het BSN voor andere doelen, zoals zijn eigen administratie, mag gebruiken.

Er staat dus nergens dat de adviseur het niet mag verwerken, wel dat hij gehouden is aan dezelfde wettelijke situaties als de aanbieder. De uitwerking hiervan heeft Adfiz voor de hele markt toegelicht in het openbare Adfiz Privacy Portaal.


Betekenis antwoord Financiën
Toch hebben de publicaties over het antwoord van het ministerie van Financiën tot interpretaties geleid als zou de financieel adviseur het BSN van zijn klanten niet mogen verwerken. In het antwoord van het ministerie van Financiën staat echter alleen dat zij geen extra wettelijke grondslag voor alle adviseurs verschaft. Het antwoord van Financiën betekent dus niet dat je als financieel adviseur niets met het BSN-nummer mag.

Wat het ministerie schrijft, beperkt zich tot het feit dat het ministerie geen aparte wettelijke grondslag speciaal voor adviseurs zal bevorderen. Het eerdere antwoord van de Autoriteit Persoonsgegevens biedt voldoende ruimte aan adviseurs om in situaties waarin verwerking van het BSN-nummer wettelijk noodzakelijk is, dit ook te doen.   

 
Margret Wallaard, bron gegevens Adfiz
Geplaatst op 29-08-2018


Share on: