Miscanthus alias Pecunia onder de loep van AFM

De AFM heeft op 25 juli 2018 een last onder dwangsom opgelegd aan Miscanthus Green Power B.V. Miscanthus voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM, die deze informatie nodig heeft om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden. Per 1 augustus 2018 heeft Miscanthus de naam gewijzigd naar Pecunia Assetmanagement B.V. De AFM maakt dit vandaag bekend, met hierbij de vermelding dat tot op heden deze informatie nog niet ontvangen is.


Miscanthus heeft mogelijk effecten aangeboden aan consumenten, of biedt deze nog steeds aan, waarbij consumenten de mogelijkheid hebben aandelen te kopen en zo deel te nemen in een investeringsproject. Dat mag volgens de Wet op het financieel toezicht niet zonder een door de AFM (Autoriteit Financiële Markten) goedgekeurde prospectus. De AFM heeft onder meer om afschriften van aanbiedingsmateriaal en overeenkomsten gevraagd, zodat zij kan vaststellen of deze wettelijke verplichting wordt nageleefd. 

Miscanthus heeft een deel van de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd. Sinds 9 augustus 2018 is Miscanthus daarom verplicht de dwangsom te betalen. Iedere dag dat Miscanthus Green Power niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met € 5.000 tot een maximum van € 50.000. Tot op heden heeft de AFM deze informatie nog niet ontvangen.

Met een last onder dwangsom wordt een onderneming of een persoon opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet er een geldsom worden betaald. In dit geval probeert de AFM informatie te krijgen die nodig is om onderzoek naar een mogelijke overtreding uit te voeren.
Jan Schrijver; bron gegevens AFM
Geplaatst op 30-08-2018


Share on: