Duidelijkheid voor boeren over droogtemaatregelen

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op basis van adviezen van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) en de Technische Commissie Bodem (TCB) definitief besloten tot het verlengen van de periode waarin boeren mest kunnen uitrijden.

Normaal eindigt die periode eind augustus, maar vanwege de droogte kan er nu tot half en in een aantal gevallen tot eind september mest worden uitgereden. Ook heeft Schouten met Eurocommissaris Hogan afgesproken dat boeren die als gevolg van de droogte niet kunnen voldoen aan alle voorwaarden voor vergroening niet worden gekort op hun subsidie. Carola Schouten: "Ik begrijp de situatie van de boeren heel goed. De tijd dringt, en zij willen duidelijkheid over wat in deze bijzondere situatie wel en niet mag. De afgelopen weken is er hard gewerkt om die duidelijkheid te kunnen bieden en het is goed dat die er nu is."

Het bemesten van verdroogde grond kan nadelig zijn voor het milieu. Boeren krijgen daarom meer tijd om mest uit te rijden. De exacte periode is afhankelijk van de vraag of er sprake is van grasland of akkerbouwland (bouwland) en het type ondergrond (zand, löss, klei of veengrond). Concreet heeft Schouten besloten de periode op te rekken.

Door de droogte dreigt er een tekort aan veevoer. Boeren die de komende weken gebruiken om alsnog veevoer te verbouwen zouden daarmee in de knel kunnen komen met Europese vergroeningsregels. Daardoor stonden ook subsidies op de tocht. Schouten heeft de afgelopen weken bij de Europese Commissie aangedrongen op een passende oplossing. Een formeel besluit van Brussel volgt waarschijnlijk pas half september. Boeren kunnen zo lang niet wachten; het opnieuw inzaaien moet zo snel mogelijk. Schouten heeft daarom met eurocommissaris Hogan besproken dat boeren in de tussenliggende periode een beroep kunnen doen op overmacht, gegeven de uitzonderlijke klimatologische situatie. De subsidies komen daarmee niet in gevaar.
 
 
Margret Wallaard; bron gegevens ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
Geplaatst op 24-08-2018


Share on: