Cunningham zet Denters in voor oplossen langlopende letseldossiers

In samenwerking met Guido Denters (zelfstandig expert in personenschade) gaat Cunningham Lindsey nog meer prioriteit geven aan het oplossen van langlopende letselschades. Guido Denters (foto) heeft zich recent als zelfstandige gevestigd.

“Samen met Guido Denters, die in de branche bekend staat om zijn expertise op dit vlak, gaan we langlopende letseldossiers grondig analyseren en bij de kop pakken”, aldus Martin de Haan, General Manager Personen, NIVRE-re en tevens register arbeidsdeskundige bij Cunningham. “Het is belangrijk te weten waar en waarom pijnpunten zich voordoen en bepaalde zaken vastlopen en lang duren. Op basis van dit verkregen inzicht kun je daarover met elkaar in gesprek gaan, een zaak vlot trekken en mogelijk ook voorkomen dat mediation nodig is en/of de zaak voor de rechter komt. Guido is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Mediators in de Verzekeringsbranche en LetMe mediators voor letselschade. Zijn ruime ervaring en kwaliteiten als mediator zijn in dit proces onmiskenbaar van belang. Naast de inhoudelijke kant van de zaak zijn goede communicatie, een goede relatie, een juist proces en over en weer vertrouwen essentieel voor het vinden van oplossingen.”

Multidisciplinaire aanpak
Zijn keuze voor Cunningham als samenwerkingspartner zegt Guido Denters, die zich recent als zelfstandige heeft gevestigd, bewust te hebben gemaakt. “Los van het feit dat ik Martin al jaren ken en er wederzijds veel vertrouwen is, is Cunningham een professioneel en bepalend bureau in de markt met veel specialisaties binnen de letselschaderegeling. Daarnaast heeft Cunningham zijn eigen arbeidsdeskundigen, medisch adviseurs en rekenkundigen en veel know how op het vlak van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Met elkaar kunnen we complexe en langer lopende schades multidisciplinair aanpakken. Ook heeft Cunningham veel oog voor vernieuwing en is zij daarom een inspirerende partner voor mij.”

Planmatig en oplossingsgericht
Cunningham wil met Denters de problematiek planmatig en oplossingsgericht te lijf gaan en ‘best practices’ gaan ontwikkelen voor de behandeling van langlopende zaken alsook preventief voor de jongere risicodossiers. Denters, die in veel gremia’s zitting heeft waarin personenschade centraal staat, vindt het begrijpelijk dat dossiers die al langer lopen negatief in de publiciteit komen. “Dit is voor alle betrokkenen heel nadelig. Primair is het zeer belastend voor het slachtoffer, maar ook voor verzekeraars heeft dit negatieve financiële gevolgen – hoe langer zaken lopen hoe kostbaarder deze worden - en is het negatief voor het imago.  

Onderzoek
Volgens De Haan onderkent de verzekeringsbranche al langer de urgentie van de problematiek en sturen verzekeraars meer en meer actief op het oplossen dan wel voorkomen van langlopende letselschades. Dit sluit ook aan op het recent door de politiek geïnitieerde onafhankelijk onderzoek door de Letselschade Raad waarin onder meer het Verbond van Verzekeraars is vertegenwoordigd. Dit onderzoek zal  binnenkort van start gaat en richt zich op de oorzaken van langlopende schadeafwikkeling en op welke manieren die oorzaken kunnen worden aangepakt. De resultaten hiervan, die naar verwachting eind van dit jaar bekend zullen worden, nemen wij uiteraard in onze aanpak mee.”
Jan Schrijver; bron gegevens Cunningham Lindsey
Geplaatst op 23-08-2018


Share on: