Averechts effect veiligheidssystemen auto's: schadelastverhogend

De Branchemonitor Schadesector 2018-2030 maakt een analyse van de autoschadesector in Nederland. Met behulp van data van Nederlandse stakeholders is een uitgebreide analyse gemaakt van de schadesector en is een prognose opgesteld hoe het schadevolume (omzet in euro’s) zich in de jaren 2018-2030 gaat ontwikkelen. "Verrassend genoeg is de uitkomst dat de schadelast voor verzekeraars vooralsnog zal stijgen", zeggen de onderzoekers. ADAS-systemen blijken averechts te werken.


Opvallende conclusie is dat de veiligheidsvoorzieningen (de zogenaamde ADAS-systemen) niet doen wat ze beloven: auto’s uitgerust met deze systemen zorgen voor een hogere schadelast door hogere herstelbedragen én door een hogere schadefrequentie. De Branchemonitor Schadesector 2018-2030 is een coproductie van Automotive Insiders en Oude Essink Business-Advies in samenwerking met Solera.

Voor de automotive sector als geheel worden grote veranderingen verwacht door de ontwikkelingen op het gebied van connectiviteit, de (semi) autonome auto, sharing en elektrificering van het wagenpark (CASE). Megatrends als verdergaande verstedelijking zullen ook hun invloed hebben op de automotive sector. Nieuwe sturingsmodellen, merkerkenningen, differentiëring in de werkzaamheden en steeds complexere auto’s doen zich eveneens gelden.

"In deze dynamische wereld moeten schadebedrijven, toeleveranciers, verzekeraars en andere stakeholders hun koers uitzetten. De Branchemonitor Schadesector 2018-2030 is een lijvig rapport dat op basis van Nederlandse data, in plaats van aannames, inzicht geeft in de ontwikkeling van het volume in de schademarkt voor de periode 2018-2030. De monitor rekent af met vage bespiegelingen en vaak foutieve aannames en biedt stakeholders doorwrochte analyses op basis van betrouwbare data die door tal van stakeholders beschikbaar zijn gesteld", zeggen de uitgevers van het onderzoek.  

Leo Oude Essink, auteur van het rapport: “De Branchebarometer Schadesector 2018-2030 voldoet aan de behoefte van een grondige, integrale beoordeling van de sector, gebaseerd op Nederlandse data. Ze geeft o.a. inzicht hoe het schadevolume zich de komende jaren gaat ontwikkelen en is daarmee een onmisbare informatiebron voor alle stakeholders in de schadesector. Dat er de komende jaren veel gaat veranderen is zeker maar anders dan veelal werd en wordt aangenomen.”

Het rapport is hier te bestellen en kost € 4250,- 
Jan Schrijver; bron gegevens Automotive Insiders en Oude Essink Business-Advies
Geplaatst op 29-08-2018


Share on: