Allianz Benelux verbetert combined ratio tot 95%

Allianz Benelux meldt in de eerste helft van 2018 een "sterk financieel resultaat" te hebben behaald. De combined ratio is verbeterd met 2,8 procentpunt tot 95,0%.

Het premie-inkomen van de schadeactiviteiten in de Benelux bleef stabiel ten opzichte van het eerste halfjaar 2017 met 794 miljoen euro. Het premie-inkomen van de leven-activiteiten nam met 9,7% af tot 1.253 miljoen euro (door seizoenseffecten).

Het operationele resultaat en nettoresultaat zijn hoger dan vorig jaar. De combined ratio verbeterde tot 95,0% door de gerichte premieverhogingen en de keuze om afscheid te nemen van enkele verlieslatende segmenten. En dat ondanks het stormachtige weer in het eerste halfjaar. Het operationeel resultaat verbeterde daardoor voor de schade-activiteiten met 7,4% tot 55 miljoen euro (51 miljoen in 2017). In het leven-bedrijf heeft Allianz de rentabiliteit verbeterd vergeleken met vorig jaar. Al met al is het operationeel resultaat gestegen met 10,8%. 

Anthony Bradshaw (foto), Regional CEO van Allianz Benelux: "We zijn blij met deze solide resultaten. Ons antwoord op de snel veranderende behoeften van onze klanten en omgeving is om onze Benelux-organisatie te transformeren door de Renewal Agenda van Allianz Group versneld in te voeren (ons Xcelerate-programma). Bovendien stellen onze aanhoudend sterke economische resultaten ons in staat om te investeren in de vaardigheden van onze mensen op een manier die nog nooit eerder is geprobeerd. Dit wordt mogelijk gemaakt via onze Xcelerate Academy met een reeks trainingsprogramma's die dit jaar van start zijn gegaan en gericht zijn op Data, Digital, Customer Centricity en Agility. Sinds de lancering in februari heeft meer dan 50% van onze medewerkers zich ingeschreven voor deze opleidingen. Dit heeft nu al een grote impact op onze bedrijfscultuur. Cultureel en organisatorisch moeten we tegelijkertijd alles wat we doen radicaal vereenvoudigen. Dit is van essentieel belang om in te spelen op de behoeften van onze klanten en om onze medewerkers en managers in staat te stellen zich te concentreren op de essentiële activiteiten die bepalend zijn voor toekomstig succes.”

Financiële resultaten:
(op basis van de waarderingsgrondslag van Allianz SE op 3-8-2018) 

Premie-inkomen:              2,0 miljard euro (2017: 2,2 miljard euro)
Operationeel resultaat:     130 miljoen euro (2017: 119 miljoen euro)
Nettoresultaat:                  104 miljoen euro (2017: 83 miljoen euro)
Combined ratio:                95,0% (2017: 97,8%)

Operationeel resultaat
Leven en Banking                     76 (2017: 68)
Schade                                      55 (2017: 51)
Totaal                                       130 (2017: 119)
(De banking-activiteiten zijn gestopt sinds 2 juli 2017)

Nettoresultaat
Leven                                        61 (2017: 57)
Schade                                      43 (2017: 26)
Totaal                                       104 (2017: 83)

Deze cijfers maken deel uit van de gepubliceerde jaarcijfers van Allianz SE.
Jan Schrijver; bron gegevens Allianz Benelux
Geplaatst op 03-08-2018


Share on: