Verbond reageert op Wetsvoorstel 'herstel en afwikkeling van verzekeraars'

Het Verbond van Verzekeraars heeft in een brief van directeur Leo De Boer aan de Eerste Kamer aandacht gevraagd voor het Wetsvoorstel herstel en afwikkeling van verzekeraars, dat op 19 juni jl. door de Tweede Kamer is aangenomen.

"In de brief geven wij aan het voorstel te ondersteunen omdat de belangen van polishouders nog beter worden geborgd, maar benoemen wij wel een aantal aandachtspunten", stelt het Verbond.

"Verzekeraars zouden graag zien dat er spoedig op Europees niveau een soortgelijk kader gaat gelden en dat zonneklaar is dat het voorstel geen nieuwe solvabiliteitscriteria introduceert. 
Graag ontvangen wij van de minister de toezegging dat resolutieoverwegingen en het opstellen van een ex ante afwikkelplan geen onnodige belemmering mogen vormen voor een efficiënte bedrijfsvoering en dat DNB met het opleggen van dergelijke maatregelen dus uiterst terughoudend moet omgaan. 
Tot slot staan wij in de brief stil bij de financiering van het nieuwe kader. Naar de mening van het Verbond is het nogal eenzijdig om de rekening geheel bij de verzekeringssector neer te leggen." 
Jan Schrijver; bron gegevens Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 22-06-2018


Share on: