Smartphone: 'Weg van verleiding'

Ruim vijftig nationale en internationale experts slaan de handen ineen om samen onveilig gebruik van de smartphone in het verkeer in Nederland tegen te gaan. Verzekeraar Interpolis hield afgelopen week onder de titel ‘Weg van verleiding’ een conferentie over dit onderwerp.

Wetenschappers, verslavingsdeskundigen, techspecialisten, automotive vertegenwoordigers, telecomaanbieders, werkgevers, wetgevers, gemeenten en politie verzamelden zich op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag. Deze dag had als doel: kennisdelen, inspireren en zoveel mogelijk kanten van het vraagstuk analyseren zodat er in september, na een 24 uur durende werksessie, een effectieve oplossing aangeboden wordt aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Chantal Vergouw, directievoorzitter Interpolis: ‘Dagelijks worden wij als verzekeraar met de neus op de feiten gedrukt; er is sprake van een groeiend aantal verkeersongevallen. Los van de materiële schade, komt daar ook veel persoonlijk leed en verdriet bij kijken. Wij zien het dan ook als onze rol om tot een gedragen oplossing te komen die de verkeersveiligheid bevordert. Daarom hebben wij ons als doel gesteld om het aantal verkeersongevallen met 25% te verminderen in 2020. Verzekeringen voorkomen geen ongevallen. Dat kan alleen door intensief samen te werken met alle partijen die over de kennis beschikken om tot oplossingen te komen. Om die reden hebben wij deze conferentie georganiseerd.’

Een notificatie horen of zien binnenkomen op je smartphone, en vooraf niet weten wat de reden van ontvangst en inhoud is, werkt uitermate verslavend. Het zorgt voor afleiding en veel problemen in het verkeer. Het is een grote uitdaging om met partijen die invloed hebben op waar de bestuurder aan blootgesteld wordt, te zoeken naar een gedragen oplossing voor deze afleiding. Uiteindelijk is er een nieuwe sociale norm nodig, waarbij we niet zozeer de mobiele telefoon moeten weren uit het verkeer maar de nadruk moeten leggen op het anders omgaan met je smartphone. Juist ook omdat sommige diensten die via de smartphone bereikbaar zijn, een rol kunnen spelen in het bevorderen van veiliger verkeer, bijvoorbeeld diensten die waarschuwen voor spookrijders. Er werd breed gepleit voor het standaard afsluiten van diensten en apps, die afleiden, zodra mensen zich in het verkeer begeven. Alleen de nuttige, functionele diensten zouden dan standaard bereikbaar zijn. Samen met strengere wetgeving én handhaving brengt dat volgens de aanwezigen het doel van minder ongevallen door smartphonegebruik dichterbij.

Interpolis zegt het niet alleen belangrijk te vinden om kennis te delen maar de verzekeraar wil ook een concrete oplossing aandragen. Begin september organiseert de verzekeraar daarom een 24-uur durende werksessie, waarbij de deskundigen gezamenlijk werken aan een oplossing voor het probleem. Het is de bedoeling om de resultaten in september aan de minister aan te bieden.

De mobiele telefoon ontwikkelde zich tot smartphone, de verleiding de telefoon ook tijdens deelname aan het verkeer te gebruiken werd allengs groter

 
Jan Schrijver; bron gegevens Interpolis - foto Angelo Pantazi
Geplaatst op 19-06-2018