Risico's van natuurlijk kapitaal per bedrijfssector

Natuurlijke hulpbronnen zoals schone lucht, zuiver water, (onder)grond en ook biodiversiteit zijn van vitaal belang voor bedrijven en lopen tegelijkertijd in vele sectoren het risico te verdwijnen. Het slecht beheren van dit natuurlijk kapitaal heeft gevolgen, niet alleen voor het milieu zelf, maar ook voor de continuïteit van bedrijven. Welke risico's brengt de factor natuurlijk kapitaal per bedrijfssector met zich mee?

Hierop wordt ingegaan in het rapport van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS): 'Measuring And Managing Environmental Exposure: A Business Sector Analysis of Natural Capital Risk.' “Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen is nodig voor het toekomstige succes van veel bedrijven. Terwijl het bewustzijn van bedrijven over hun ecologische voetafdruk groeit, moeten velen nog steeds een beter inzicht krijgen in de specifieke bedreigingen die hun industrie kunnen beïnvloeden",  zegt Chris Bonnet, Manager Environmental, Social and Governance (ESG) Business Services, AGCS.  
 
In het nieuwe rapport analyseert AGCS data van het onderzoeksbureau MSCI ESG Research. De olie & gas, mijnbouw, voeding en transport sectoren scoren het hoogst in termen van risicoblootstelling, gebaseerd op 5 factoren: biodiversiteit, broeikasgassen, niet-broeikasgas emissies, water en afval worden allemaal geclassificeerd in de “gevarenzone”.  Zeven sectoren (bouw, nutsbedrijven, kleding, chemie, productie, farma- en auto-industrie) horen tot de "middenzone". Telecommunicatie is de enige sector die in de “veilige zone” zit en dus geen risico loopt. 
 
Natuurlijke kapitaalrisico's verschijnen zelden zonder waarschuwing. Het rapport onthult dat ze in drie fasen evolueren voordat ze de bedrijfsresultaten beïnvloeden. 
1. Bewustzijn van risico groeit.
2. Natuurlijke kapitaalrisico oefent invloed uit op individuele bedrijven in hun supply chain of op eigen activiteiten door verandering in regelgeving en/of sociale druk.  
3. Risico kan niet vermeden worden en leidt tot schade zoals aansprakelijkheidskosten, hogere productiekosten of bedrijfsonderbrekingen. Die beïnvloeden uiteindelijk de financiële prestaties van de organisatie. 
 
Een aanzienlijk aantal bedrijven is begonnen met het aanpakken van het natuurlijk kapitaalrisico. Het in balans brengen van risicomanagement dat vandaag is gericht op het beheer van nieuwe risico's, is echter een uitdaging. Toekomstige en niet-financiële risico's kunnen gemakkelijk over het hoofd worden gezien als ondernemingen zich blijven richten op korte termijndoelen. 

Vanaf deze webpagina kunt u het rapport downloaden.
Jan Schrijver; bron gegevens AGCS
Geplaatst op 12-06-2018