RATO Expertise biedt rekenexpertise voor personenschade

Rianne Sprenger (30), voorheen werkzaam als rekenkundig- en personenschade-expert bij Het RekenBureau en Letselschadebureau Kloppenburg start RATO Expertise. Het is gespecialiseerd in rekenexpertise op het gebied van personenschade, gericht op het slachtoffer.

RATO Expertise is gespecialiseerd in alle rekentechnische aspecten op het gebied van personenschade: van loonregres tot aan het berekenen van verlies van arbeidsvermogen. "Tot nu toe waren er geen organisaties die zich bezighielden met dergelijke rekentechnische aspecten speciaal voor advocaten, belangenbehartigers en werkgevers. Daar wil RATO Expertise in voorzien", zegt Rianne Sprenger.

Zij is afgestudeerd als wiskundig ingenieur. In 2010 is zij zich gaan specialiseren in rekentechnische aspecten in de personenschadebranche. Vervolgens heeft zij in 2014 de overstap naar Letselschadebureau Kloppenburg gemaakt. Bij Kloppenburg is zij werkzaam geweest als personenschade- en rekenkundig expert. De rol als belangenbehartiger/rekenkundig expert vond zij een mooie combinatie.
 
Binnen Letselschadebureau Kloppenburg heeft zij haar activiteiten verder uitgebreid. Vanaf 2017 hield zij zich, als manager loonschade, tevens bezig met het verhalen van loonschade voor werkgevers. Letselschadebureau Kloppenburg en Rianne Sprenger constateerden dat advocaten, belangenbehartigers en werkgevers rekenexercities als complex en belastend ervaren. Een heldere, volledige berekening en advisering is echter essentieel voor een goede behandeling en afronding van een letselschadezaak. Met deze bevindingen is RATO Expertise ontstaan. 

Op basis van het ontstane idee heeft Sprenger het nieuwe bedrijf opgericht, waarvan zij 100 procent eigenaar is en waarvoor één expert werkzaam is en iemand in de ondersteuning. Letselschadebureau Kloppenburg besteedt werkzaamheden uit aan RATO Expertise.

Het postadres van RATO Expertise B.V. is
Postbus 191, 3400 AD  IJsselstein
Telefoon 030 - 7612768
KvK 71452354
Website ratoexpertise.nl
Jan Schrijver, bron gegevens RATO Expertise
Geplaatst op 05-06-2018


Share on: