Onderzoek naar aansprakelijkheidsverzekering ZZP-ers

ZZP-ers in de bouw, zelfstandige specialisten bedrijfsbeheer en zelfstandige sociaal werkers verzekeren zich vaker dan andere zelfstandigen tegen zakelijke aansprakelijkheidsrisico’s. Dit blijkt uit onderzoek van Aansprakelijkheidsverzekering ZZP, onderdeel van Lancyr Verzekeringen. Hiertoe werden 2.158 verzekeringsaanvragen uit 2017 van ZZP’ers onderzocht en gekoppeld aan CBS-data.

Ruim eenderde (35,6%) van de aanvragen voor een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering kwam van drie beroepsgroepen, namelijk ZZP’ers in de bouw (17,5 procent), specialisten bedrijfsbeheer (10,5 procent) en sociaal werkers (7,6 procent). Het zijn volgens Lancyr beroepsgroepen waar de opdrachtgever een aansprakelijkheidsverzekering doorgaans verplicht stelt. ’’Beroepsgroepen die wel goed verzekerd zijn, hebben vaak grotere opdrachtgevers vanuit de bouw, gemeenten en grotere bedrijven, zoals banken. Dit zijn opdrachtgevers die van hun opdrachtnemers eisen dat zij zakelijk verzekerd zijn tegen de risico’s van aansprakelijkheid’’, aldus Eliab Salamony van Lancyr. 

De meeste aanvragen (76 procent) betreffen een aanvraag voor een AVB verzekering. Binnen de bouw (94 procent), bedrijfsbeheer (71 procent) en sociaal werk (76 procent) wordt de AVB ook het vaakst aangevraagd. De BAV (beroepsaansprakelijkheidsverzekering) vertegenwoordigt over alle onderzochte aanvragen 16 procent. Binnen de bouw is dit percentage 5 procent, binnen bedrijfsbeheer 17 procent en binnen sociaal werk 5 procent. Zo’n 7 procent van de zzp’ers vroeg tot slot zowel een BAV als een AVB verzekering aan. 

Het is goed als een ZZP-er, ook als dat niet vereist wordt door een opdrachtgever, zich tegen aansprakelijkheid verzekert. Salamony: ‘Opdrachtgevers zijn vaak te laks in het eisen van een AVB of BAV omdat ze de gevolgen niet inzien, of denken dat hun eigen verzekering al dekking biedt. Overheden en grotere bouwbedrijven zijn hier wel scherp op.’

Opdrachtgevers moeten daarnaast eisen dat de premie een jaar vooruit is betaald om te voorkomen dat de ZZP’ers  onverzekerd zijn. Snelheid is voor de aanvrager en opdrachtgever van essentieel belang. "Wij merken vaak wanneer een opdrachtgever bepaalde eisen stelt, dat er veel haast is geboden bij het aanvraag- en acceptatieproces. De opdrachtnemer wil immers zo snel mogelijk aan het werk."

Hier kunt u meer lezen over het onderzoek.
Jan Schrijver; bron gegevens Lancyr
Geplaatst op 07-06-2018


Share on: