Nieuwe kernwaarde verzekeraars: 'Omgaan met risico's'

"Omgaan met risico's" als kernwaarde omschrijft beter wat verzekeraars doen dan "zekerheid bieden". De Gedragscode Verzekeraars is op dit punt gewijzigd.

De leden van het Verbond van Verzekeraars hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering ingestemd met een aanpassing van de kernwaarden in de Gedragscode Verzekeraars. De kernwaarden ‘maatschappelijk betrokken’ en ‘mogelijk maken’ blijven onderdeel uitmaken van de gedragscode, de kernwaarde ‘omgaan met risico’s’ gaat ‘zekerheid bieden’ vervangen.

De leden van het Verbond vinden dat ‘omgaan met risico’s’ beter omschrijft wat verzekeraars doen, namelijk klanten helpen om te gaan met risico’s in een veranderende wereld waarin de onzekerheid toeneemt. Dat gaat verder dan verzekeren alleen: verzekeraars steken ook energie in (schade)preventie en daar past de kernwaarde ‘omgaan met risico’ beter bij. 
Jan Schrijver; bron gegevens Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 21-06-2018


Share on: