Nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zware beroepen

De Amersfoortse introduceert voor ondernemers met een zwaar beroep de 'Langer mee AOV'. Met deze AOV kunnen ondernemers zich tot aan hun AOW verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

"De Langer mee AOV is een innovatief product", stelt Frank Romijn (foto), directeur AOV bij a.s.r.: "Nieuw is dat we de ondernemer aanspreken op zijn eigen verantwoordelijkheid voor zijn duurzame inzetbaarheid. Het is uniek dat dit gebeurt vanuit een samenwerking tussen de arbeidsdeskundige van De Amersfoortse, de onafhankelijke adviseur en de ondernemer. Alle partijen moeten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Het is een andere manier van kijken. Het gaat erom hoe ondernemers duurzame inzetbaarheid concreet maken en in praktijk brengen."

"De Langer mee AOV biedt ondernemers met een zwaar beroep een betaalbare oplossing voor de problemen die ontstaan door de steeds hoger wordende AOW-leeftijd. Ondernemers met een zwaar beroep redden het vaak niet om door te werken tot hun 67ste, waardoor er een inkomensgat ontstaat tussen het moment waarop ze moeten stoppen met werken en de AOW-leeftijd. Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers dekken dit risico, maar veel individuele AOV’s voor ondernemers met een zwaar beroep niet."

Preventie
De Langer mee AOV zet actief in op preventie van arbeidsongeschiktheid voor de ondernemer. Vanaf de ingangsdatum van de verzekering heeft de ondernemer minimaal iedere 3 jaar een gesprek met een arbeidsdeskundige van De Amersfoortse over hoe het met hem en zijn bedrijf gaat. De arbeidsdeskundige kan helpen om op tijd dreigende arbeidsongeschiktheid te herkennen en dit te voorkomen. En hij laat de ondernemer nadenken over hoe hij de AOW-leeftijd gezond en werkend kan bereiken. Tijdens de gesprekken kijken de arbeidsdeskundige en de ondernemer naar de belasting en belastbaarheid van de ondernemer en de ontwikkeling van de onderneming. Als de ondernemer zijn bedrijf op termijn niet meer kan voortzetten, wordt samen met de arbeidsdeskundige gekeken naar wat hij nog wel kan en wil.

Re-integratie 
Als de ondernemer toch (tijdelijk) arbeidsongeschikt wordt, ontvangt hij een uitkering. Deze uitkering wordt langzaam afgebouwd en loopt maximaal 5 jaar door. In deze periode wordt er gezamenlijk gekeken of de ondernemer weer voor zijn eigen inkomen kan zorgen, in zijn eigen beroep, door taakverschuivingen of in een ander (lichter) beroep, eventueel door bij- of omscholing. De 5-jaars uitkering past bij de verwachting dat iemand veelal binnen 5 jaar re-integreert óf omgeschoold kan worden en daardoor weer in staat is steeds meer te gaan werken. Ook zorgt de aflopende uitkering voor een prikkel om weer aan het werk te gaan in ofwel zijn eigen beroep of een ander beroep. Kan de ondernemer desondanks niet langer het minimumloon verdienen met algemeen geaccepteerd werk in Nederland, dan krijgt hij 75 procent van het verzekerde bedrag tot de AOW-leeftijd.

Combinatie
Ondernemers kunnen bij De Amersfoortse een Doorgaanverzekering afsluiten. Hierin kunnen ondernemers de Langer mee AOV combineren met een zorgverzekering met een dekking voor fysiotherapie en psychotherapie, volgens de verzekeraars "tegen een extra gunstige premie". Ondernemers kunnen een beroep doen op de gespecialiseerde afdeling met ‘doorgaanexperts’ van De Amersfoortse voor advies over ziektekosten en arbeidsongeschiktheid.

 
Jan Schrijver; bron gegevens a.s.r.
Geplaatst op 07-06-2018