Lloyd's en Cambridge stellen 'City Risk Index' samen

Hoewel overstromingen de grootste bedreiging vormen voor de Nederlandse economie, brengen door mensen veroorzaakte risico´s (zoals cybercriminaliteit of instorting van handel) naar schatting gemiddeld $ 980 miljoen per jaar van het Nederlands bbp (bruto binnenlands product) in gevaar. Dit blijkt uit de Lloyd’s City Risk Index, die in samenwerking met Cambridge University is opgesteld.

De 22 risico´s die in de index zijn onderzocht zijn:  Menselijke oorzaken:  stroomuitval, nucleair ongeval, fluctuatie van grondstofprijzen, sociale onrust, burgerconflicten, cyberaanvallen, terrorisme, landelijke conflicten, onafhankelijke wanbetalingen, instorting van de markt. Natuurlijk oorzaken: hittegolf, zonnestorm, vorstschade, tropische storm, gematigde storm, droogte, overstroming, aardbeving, tsunami, vulkaan, planten epidemie, epidemieën.  

De index is gebaseerd op een onderzoek naar de impact van 22 bedreigingen op de geraamde economische output van 279 steden, waarvan in Europa 66 steden, inclusief in ons land drie steden: Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Steden zijn de belangrijkste drijfveren van de mondiale economische groei. Uit de Index blijkt dat 279 steden over de hele wereld  het risico lopen om jaarlijks gemiddeld $ 546,5 miljard aan economische output (BBP@Risk) te verliezen aan de 22 onderscheiden bedreigingen, onderverdeeld in $ 320,1 miljard aan door mensen veroorzaakte risico´s en $ 226,4 miljard aan natuurrampen.     

De 3 geanalyseerde steden in ons land, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag, hebben een totaal bbp van  $ 239,56 miljard. Zij lopen samen het risico om gemiddeld $ 1,85 miljard aan economische output te verliezen. Hiervan gaat het om $ 980 miljoen aan door mensen veroorzaakte risico´s en $ 870 miljoen aan natuurrampen. De top 10 risico´s voor Nederland zijn: overstromingen ($ 510 miljoen), instorting van de markt ($ 440 miljoen), cyberaanval ($ 330 miljoen), epidemieën ($ 200 miljoen), fluctuatie van grondstofprijzen ($ 120 miljoen), zonnestorm ($ 90 miljoen), stroomuitval ($ 40 miljoen), hittegolf ($ 30 miljoen), vorstschade ($ 20 miljoen) en sociale onrust ($ 20 miljoen). 
 
De belangrijkste ontwikkelingen die door de Index zijn vastgesteld zijn: 
• Menselijke bedreigingen zijn in opmars: Een financiële instorting van de markt wordt aangemerkt als de op één na grootste bedreiging voor de Nederlandse economie, waardoor gemiddeld $ 440 miljoen per jaar aan economische output in gevaar komt. Cyberaanvallen ($ 330 miljoen), epidemieën ($ 200 miljoen) en fluctuatie van grondstofprijzen ($ 120 miljoen) maken ook deel uit van de top 5 van 'duurste' gevaren. 
 
• Klimaatverandering is nog steeds een groot risico: Klimaatgerelateerde risico´s staan voor $ 870 miljoen van het Nederlands bbp risico en verwacht wordt dat dit bedrag hoger zal worden, wanneer extreme weersomstandigheden steeds frequenter en ernstiger worden. Overstroming is de 'duurste' dreiging voor de Nederlandse economie en staat voor $ 510 miljoen van het bbp risico. Vele Europese steden worden blootgesteld aan paradoxale extremen in het klimaat. Over heel Europa zijn vries- en hittegolven goed voor $ 1,21 miljard en leiden overstromingen en droogte tot een gemiddeld verlies van $ 10,68 miljard per jaar. Beheer van water, in het licht van een veranderend klimaat, moet een prioriteit zijn voor stadsplanners. 
 
• Het opbouwen van veerkracht is een belangrijke prioriteit: De veerkracht van elke stad wordt door de index opgesteld op basis van criteria als financiering voor hulpdiensten en verzekeringsniveau´s. Als elke stad in de index haar veerkracht zou verbeteren tot een hoger niveau, dan zou het Europese bbp risico jaarlijks met $ 2.6 miljard afnemen.   
 
Extreme gebeurtenissen zijn zeldzaam, maar kostbaar wanneer het wel gebeurt. Om dit feit te weerspiegelen, worden deze grote verliezen gemiddeld genomen om een schatting van het jaarlijks gemiddelde verlies te genereren voor het bbp risico. 
 
De werkelijke verliezen van een extreme gebeurtenis in een bepaald jaar kunnen echter veel hoger zijn dan dit. Amsterdam geeft een illustratie waarin volgens de Index het jaarlijkse verlies, gemiddeld naar schatting, $320 miljoen voor overstromingen is voor het bbp risico. In een extreem scenario zou een overstroming in Amsterdam ertoe kunnen leiden dat de stad maar liefst $ 63,10 miljard van het bbp zou verliezen. 
 
Lloyd’s Chairman, Bruce Carnegie-Brown, zegt:  “Geen enkele stad zal ooit volledig risicovrij zijn. Incidenten zullen altijd voorkomen, of dit nu het gevolg is van een orkaan of een cyberaanval. We hebben deze unieke index gecreëerd om steden over de hele wereld te helpen hun blootstelling aan risico´s te identificeren, te begrijpen en te kwantificeren, wat hen zal helpen bij het prioriteren van investeringen en het opbouwen van veerkracht.  De index laat zien dat investering in veerkracht – van natuurkundige waterkeringen tot digitale firewalls en verbeterde cyberbeveiliging, gecombineerd met verzekeringen – zal helpen de impact van extreme gebeurtenissen in steden aanzienlijk te verminderen, de economische stabiliteit te verbeteren en de welvaart voor iedereen te vergroten. Ik dring er bij verzekeraars, overheden en bedrijven op aan om naar de index te kijken en samen te werken om deze blootstellingen te verminderen door meer veerkrachtige infrastructuur en instellingen te bouwen.” 
 
Lloyd’s Benelux Regional Manager, Ralph van Helden, zegt:  “De nieuwe Lloyd´s City Risk Index onderzoekt het huidige stedelijke risicolandschap en toont aan dat beleidsmakers, bedrijven en verzekeraars moeten samenwerken om steden veerkrachtiger te maken. In Nederland laat de index zien dat Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gemiddeld $ 1.85 miljard per jaar zouden kunnen verliezen. We hopen dat de Index een nuttige handleiding zal zijn om meer inzicht te krijgen in de risico´s en om het belang van veerkracht te vergroten.” 

De eerste Lloyd´s City Risk Index is in 2015 gepubliceerd. Voor 2018 is de methodiek bijgewerkt, wat betekent dat het niet mogelijk is om op zinvolle wijze gegevens tussen de twee indexen te vergelijken.

U kunt voor elk van de onderzochte steden een interactief dashboard (voorbeeld afbeelding: Rotterdam) raadplegen op deze webpagina.
Jan Schrijver; bron gegevens Lloyd's of London, Cambridge University
Geplaatst op 11-06-2018


Share on: