Jongeren betalen in toenemende mate hogere premie voor woonverzekering

Verzekeraars betrekken steeds meer factoren bij het vaststellen van de premies voor woonverzekeringen, ook factoren die op het eerste gezicht niet heel veel met het te lopen risico te maken hebben, aldus onderzoeksbureau MoneyView in zijn rapport over woonverzekeringen.

Bij woonverzekeringen spelen voor de hand liggende factoren als het type woning, de locatie en de waarde een rol bij het bepalen van de hoogte van de premie. Ter gelegenheid van het jaarlijkse Special Item over woonverzekeringen heeft MoneyView de invloed van de leeftijd van de verzekerde op de hoogte van de premie nader onderzocht. Het resultaat: bij een toenemend aantal partijen (inmiddels meer dan 30%) betalen jongeren onder de 30 tot 20% meer dan het gemiddelde, terwijl ouderen boven de 60 tot wel 25% minder betalen dan het gemiddelde. Het is niet duidelijk, zegt MoneyView, of deze verschillen voortkomen uit hogere schadecijfers bij jongeren, of dat het hier om een commerciële keuze van verzekeraars gaat. Steeds meer opstalverzekeraars differentiëren echter naast de bovengenoemde gebruikelijke factoren op minder voor de hand liggende zaken, zoals de leeftijd van de verzekerde, gezinssituatie en inkomen, aldus MoneyView.
 
ProductRating
Zoals elk jaar heeft MoneyView de MoneyView ProductRating Woonverzekeringen (in een 1 tot 5 sterren systeem) opgesteld. 
Vijf sterren voor de prijsstelling van Inboedelverzekeringen gaan naar:
• Centraal Beheer – Inboedelverzekering (EUG)
• Ditzo – Inboedelverzekering (EUG)
• Reaal - Inboedelverzekering (adviseur) (EUG)
Vijf sterren voor de voorwaarden van Inboedelverzekeringen zijn voor: 
• Interpolis - Inboedelverzekering Top (AR)
• Nationale-Nederlanden - Inboedel Maatwerk All-in (AR)
• Woongarant – Inboedelverzekering All in (AR)
Vijf sterren voor de prijsstelling van Opstalverzekeringen zijn toegekend aan 
• Ditzo – Opstalverzekering (EUG)
• Reaal – Opstalverzekering (adviseur) (EUG)
• United Insurance – Woonhuisverzekering (AR)
Voor wat betreft de voorwaarden van Opstalverzekeringen zijn de vijf sterren voor:
• Centraal Beheer – Opstalverzekering (AR)
• Interpolis - Woonhuisverzekering TOP (AR)
• Nationale-Nederlanden Woonhuisverzekering - Maatwerk All-in (AR)

De ProductRating Prijs voor inboedelverzekeringen is gebaseerd op de gemiddelde marktpositie op 1 juni 2018 van 60 inboedelverzekeringen, waarvan 36 met een allriskdekking (AR) en 24 met een extra uitgebreide gevarendekking (EUG). De gemiddelde marktpositie wordt berekend over de 10.000 klantprofielen uit de inboedelset van het Nationaal Woningen Profiel van Infofolio.

Ten behoeve van de ProductRating Voorwaarden zijn 55 producten onderzocht op voorwaarden en mogelijkheden. Hiertoe zijn 69 criteria uit de MoneyView ProductManager geselecteerd, geclusterd en gewogen.

MoneyView belicht in het onderdeel 'marktfeiten' de opmerkelijke wijzigingen op de woonverzekeringsmarkt: 
AllSecur heeft zijn assortiment uitgebreid met woonverzekeringen. Daarentegen zijn de verzekeringen van Zelf (Reaal) van de markt gehaald. De schadeverzekeringen van deze maatschappij zijn door het nieuwe label van Reaal, nowGo, overgenomen. Daarnaast is het totale productaanbod gekrompen door overnames. Zo is Generali door a.s.r overgenomen en worden de producten van dochtermaatschappij De Nederlanden van Nu voorlopig minder actief in de markt gezet. Een andere grote overname was die van Delta Lloyd door Nationale-Nederlanden. Deze heeft tot gevolg dat de particuliere schadeproducten van Delta Lloyd per 1 juli 2018 van de markt zullen verdwijnen. De particuliere schadeproducten van Avéro Achmea worden alleen nog via het volmachtkanaal aangeboden en de producten van London Verzekeringen zijn door Allianz van de markt gehaald.

 
Het MoneyView Special Item Woonverzekeringen is gratis te downloaden van de website www.specialitem.nl.
Jan Schrijver; bron gegevens MoneyView
Geplaatst op 18-06-2018