Handleiding Nadeelcompensatie: voor schade door rechtmatig overheidshandelen

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de Handleiding Nadeelcompensatie gepubliceerd. De uitgave omvat 116 pagina's. De bedoeling is dat dit document in geheel Nederland leidend gaat zijn bij de beoordeling van verzoeken om nadeelcompensatie: vergoeding (geheel of gedeeltelijk) van schade als gevolg van rechtmatig overheidshandelen.

De werkgroep heeft er vijf jaar over gedaan om de handleiding te maken. Dit wordt mede veroorzaakt door een hele brede samenstelling van de werkgroep. Vertegenwoordigers van Ministeries, Rijkswaterstaat, Gemeente Amsterdam, VNG en IPO en VNO/NCW en TLN (Transport) hebben bijgedragen aan de handleiding voor deze complexe materie.

Voorbeelden waarbij sprake kan zijn van nadeelcompensatie zijn onder meer: wegafsluitingen, de bouw van parkeergarages, werk aan grachten in de binnenstad en aanleg van de Noord-Zuidlijn. 
Binnenkort zal de Handleiding waarschijnlijk ook op de website van Ministerie en VNO/NCW te zien zijn.

Vanuit de schadebranche is bij de samenstelling van het boek een bijdrage geleverd als adviseur door Klaas Mijnheer RA NIVRE-re (Lengkeek). Hij staat in het colofon vermeld als een van de drie betrokken accountants. De andere twee accountants zijn W. Nienhuis en E. Zuijderwijk. Voor de casus 'Schadebureau Noord/Zuidlijn Amsterdam' is input geleverd door Bert Ramaker (VGA; rechts op de foto) en mr. Herman van Velsen NIVRE-re (BosBoon Expertise; links op de foto).  
Jan Schrijver; bron gegevens Lengkeek; BosBoon Expertise en VGA
Geplaatst op 22-06-2018