Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars

In de Algemene Ledenvergadering hebben de leden van het Verbond van Verzekeraars vanmiddag ingestemd met de nieuwe Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars, waarmee de oude Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen komt te vervallen.

De nieuwe code – bindende zelfregulering – is nodig nu de (Europese) Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) sinds 25 mei jl. van kracht is. De code geeft uitleg over hoe verzekeraars zich aan de Avg moeten houden en is tegelijkertijd voor consumenten een hulpmiddel om te begrijpen wat verzekeraars doen en mogen met hun gegevens.

Het Verbond heeft de code nog niet voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor goedkeuring. De reden is dat nog onduidelijk is welke eisen nationale privacytoezichthouders, en dus ook de AP, gaan stellen aan dergelijke codes. Vanuit Europa komt daar dit najaar waarschijnlijk nadere duiding over.

 
Jan Schrijver; bron gegevens Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 20-06-2018


Share on: