Driemaal zoveel jonge kinderen met brandwond naar huisarts

In verhouding met de rest van de bevolking hebben kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar een 3 keer grotere kans om met een brandwond in de huisartsenpraktijk te komen. De kans dat deze jonge kinderen met een brandwond de huisartsenpost (in de avonduren of het weekend) bezoeken is zelfs 4 keer groter. Onder zeer jonge kinderen gingen driemaal zoveel kinderen met een brandwond naar de huisarts.

Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van het NIVEL en de Nederlandse Brandwonden Stichting onder huisartsen. Het onderschrijft de noodzaak van preventie voor deze risicogroep. Jaarlijks nemen er ongeveer 92.000 mensen contact op met de huisarts in verband met een brandwond en kleine kinderen zijn daarbij oververtegenwoordigd. Binnen deze jonge doelgroep zijn jongens oververtegenwoordigd. Christel von Reeken, coördinator Preventie van de Nederlandse Brandwonden Stichting zegt van de cijfers te schrikken: “We zien dat het aantal meldingen van brandwonden bij zeer jonge kinderen (0-4 jaar) in 5 jaar is gestegen met 3,7 kinderen per 1.000 patiënten die ingeschreven staan bij de huisarts, naar 11,7 kinderen per 1000 patiënten. Wij gaan direct onze voorlichtingsacties intensiveren.”

Ernstige brandwonden worden in Nederland altijd behandeld in één van de drie Nederlandse Brandwondencentra (Groningen, Rotterdam en Beverwijk). Dit zijn er 900 per jaar. Op de spoedeisende hulp (SEH) van de ziekenhuizen worden jaarlijks 9.000 patiënten met brandwonden behandeld. Wanneer een verbranding minder ernstig is, maar professionele hulp wel nodig is, vindt de behandeling plaats bij de huisarts. Over het aantal patiënten dat de huisarts bezoekt vanwege brandwonden en over de behandeling in de eerste lijn was tot nu toe weinig bekend. Inzicht in mogelijke verklarende of voorspellende factoren voor brandwonden die niet in het ziekenhuis behandeld worden ontbrak tot nu toe. Het NIVEL en de Nederlandse Brandwonden Stichting hebben deze gegevens over een onderzoeksperiode van vijf jaar in kaart gebracht. ‘’Dankzij dit onderzoek hebben wij nu resultaten die direct toepasbaar zijn in onze lopende preventiecampagnes, zoals de campagne gericht op het voorkomen van brandwonden bij kleine kinderen”, aldus Von Reeken.

Uit het onderzoek blijkt dat jaarlijks naar schatting 92.000 mensen de huisarts of huisartsenpost bezoeken in verband met brandwonden. In de zomermaanden ziet de huisarts – net als rond de jaarwisseling – meer brandwonden dan in de rest van het jaar.
Het onderzoek toont verder aan dat in postcodegebieden met lagere inkomens, een hoger percentage mensen met een migratie-achtergrond en in gebieden met een hogere stedelijkheidsgraad, meer mensen met brandwonden naar de huisarts gaan dan in andere gebieden.

Christel von Reeken: “Dit onderzoek toont aan hoe hard onze huidige preventiecampagne om brandwonden bij kleine kinderen te voorkomen nodig is. Kleine kinderen ontwikkelen zich razendsnel van baby tot peuter en kleuter. Vanuit de registratie in de drie Nederlandse Brandwondencentra weten we dat tijdens deze ontwikkelingsfases het risico op brandwonden sterk toeneemt. Ouders die zich inschrijven voor onze preventiecampagne ontvangen gerichte en specifieke preventietips, afgestemd op de leeftijd van hun kindje. De inzichten uit het onderzoek van het NIVEL en de Nederlandse Brandwonden Stichting combineren we met de data uit de brandwondencentra. Hiermee kunnen we ons nog beter richten op de risicogroepen. Ook is het interessant om te bekijken hoe we huisartsen in dit preventietraject kunnen betrekken.“

Zie ook 
Factsheet
en
www.brandwondenstichting.nl/boekje
Jan Schrijver; Nederlandse Brandwonden Stichting; NIVEL; Verbond van Verzekeraars; foto © Nederlandse Brandwonden Stichting
Geplaatst op 08-06-2018