Adfiz blijft lobbyen voor gemoderniseerd vakbekwaamheidssysteem dat wél motiveert

Vandaag heeft Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn column op de website van de brancheorganisatie stelling genomen tegen het bestaande Wft-vakbekwaamheidssysteem waarin om de drie jaar een PE-examen dient te worden afgelegd. Het PE-systeem heeft te zeer de focus op de minimumeisen en het is een systeem waarvan een demotiverende werking uitgaat.

Wiertsema noemt het PE-examen een 'verplicht herexamen'. Hij zegt het zo: "Kijkend naar onze branche valt me op dat er – in zijn algemeenheid – wel het een en ander schort aan de motivatie. Niet dat de intrinsieke wil om optimaal te presteren ontbreekt, maar het wordt adviseurs niet makkelijk gemaakt om gemotiveerd te blijven. Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat vermaledijde vakbekwaamheidssysteem in zijn huidige vorm. Want zeg nou zelf: wat is er uitdagend aan om de drie jaar verplicht een herexamen doen, waarbij steeds weer opnieuw wordt getoetst of je nog aan het minimumniveau voldoet? En al zet je wél een topprestatie neer, of dat nu gaat om een RMIA-titel of promotie in het verzekeringsrecht, als je aan de beurt bent, moet je nog steeds dat herexamen doen. Vrijstelling is praktisch gezien niet mogelijk. Dat is niet echt een constructie die inspireert om continu het beste uit jezelf te willen halen en je te ontwikkelen. Integendeel, het is er funest voor! Alle opleiders in onze branche bevestigen dat."

De Adfiz-directeur stelt: "Het roer moet om, dat moge duidelijk zijn. Daarom blijft Adfiz lobbyen voor een vernieuwd en gemoderniseerd vakbekwaamheidssysteem dat wél motiveert. Een systeem dat opleiders en keurmerken uitdaagt vernieuwende programma’s aan te bieden. En een systeem waarin om de drie jaar herexamen doen een optie is, maar geen onontkoombare verplichting. Een vakbekwaamheidsstelsel, kortom, dat inspeelt op de wens van iedere professional om zich te blijven verbeteren." Wiertsema doet ook een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de leden: wacht niet tot het stelsel op de schop gaat, "maar ga nu voor die ene opleiding die voor jou echt het verschil kan maken. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor je klant en voor de branche. Het is ook het meest krachtige signaal dat we met z'n allen richting wetgever kunnen afgeven."

U kunt de volledige column via deze link lezen.
Jan Schrijver; bron gegevens en foto Adfiz
Geplaatst op 04-06-2018


Share on: