Adfiz, OvFD en Verbond willen fiscale aftrekbaarheid advieskosten

De organisatie Adfiz, OvFD en Verbond van Verzekeraars hebben een brief gestuurd aan staatssecretaris Menno Snel van Financiën. In hun gezamenlijke brief geven de organisaties aan dat het bevorderen van de toegankelijkheid van advies wenselijk is en houden zij een pleidooi voor een fiscaal gunstige behandeling van advieskosten.

De brief is ondertekend door Enno Wiertsema (directeur Adfiz), Colinda Rosenbrand (directeur OvFD; foto) en Leo De Boer (directeur Verbond van Verzekeraars). Een samenvatting van de brief treft u hieronder aan.

De recent afgeronde evaluatie van het provisieverbod laat zien dat het bevorderen van de toegankelijkheid van advies wenselijk is. Een verbeterde toegang door de fiscaal gunstige behandeling van advieskosten te herstellen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de financiële gezondheid van burgers voor de lange termijn.  In 2013 werd het provisieverbod geïntroduceerd voor complexe en impactvolle producten. Daarmee verviel het voordeel voor de klant dat de advieskosten onderdeel van de productprijs waren en hiermee ook fiscaal aftrekbaar konden zijn (lijfrenteverzekeringen en aov's). De recent afgeronde evaluatie van het provisieverbod toont aan dat de Nederlandse consument weliswaar in staat is financieel advies te betalen, maar in veel gevallen daartoe niet bereid is. Ook het NIBUD constateerde recent dat voor bijna de helft van de Nederlanders (46 procent) de kosten van het advies een drempel vormen om naar een financieel adviseur te gaan.

In aanloop naar de invoering van het provisieverbod is meermaals met het ministerie van Financiën gesproken over een fiscaal neutrale invoering. Advies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en lijfrentes waren destijds immers onderdeel van de premie en daarmee fiscaal aftrekbaar. Ook in de Tweede Kamer is daar bij de behandeling van de voorstellen om gevraagd. Uiteindelijk is de fiscale neutraliteit gesneuveld als onderdeel van het bezuinigingspakket in het regeerakkoord van het kabinet Rutte II. Voor een besparing van slechts 150 miljoen euro, nog geen één procent, op het totale bezuinigingspakket van 16 miljard euro is daar de aftrekbaarheid geschrapt van advieskosten (fee) voor lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsrenten.

Intussen is de economische situatie een geheel andere. Nu uit de evaluatie blijkt dat het wenselijk is om de toegang tot financieel advies te bevorderen, in belangrijke situaties rondom oude dag en arbeidsongeschiktheid, is het een geschikt moment om de fiscale behandeling van advies alsnog terug te brengen naar het niveau van voor het provisieverbod. We zien ook goede mogelijkheden voor een (forfaitaire) aftrek voor advieskosten, waarbij goed gebruik kan worden gewaarborgd en aan wordt gesloten bij een goede geautomatiseerde verwerking door de Belastingdienst.  
 
Jan Schrijver; bron gegevens Verbond van Verzekeraars, OvFD, Adfiz
Geplaatst op 12-06-2018


Share on: