Achmea heeft verkoop Friends First afgerond

Verzekeraar Achmea heeft de verkoop van de Ierse levensverzekeraar Friends First aan Aviva group plc afgerond. Voor de transactie zijn alle vereiste goedkeuringen van toezichthouders ontvangen.

Na ontvangst van de goedkeuringen, heeft de overdracht van het volledige aandelenkapitaal van Achmea in Friends First Life Assurance Company aan Aviva plaats gevonden. De overeenkomst met Aviva is aangekondigd in november 2017 en is in lijn met de internationale groeistrategie van Achmea.

De verkoop heeft geresulteerd in een verbetering van zowel de solvabiliteits- als de liquiditeitspositie van Achmea, aldus het persbericht van de verzekeraar. Met de verkoop realiseert Achmea een totale opbrengst van circa 225 miljoen euro, bestaande uit een directe bijdrage uit de verkoop en dividenduitkeringen voor de overdracht. Het IFRS-resultaat van de transactie is verwerkt in de resultaten over 2017.  
 
Jan Schrijver; bron gegevens Achmea; Foto: hoofdkantoor van Friends First
Geplaatst op 01-06-2018


Share on: