Acceptatiehuiver 'zelfs bij aanvraag voor brandverzekering van bunker onder water'

Adviseurs willen serviceproviders die het mogelijk maken alle producten aan te bieden. Serviceproviders die de financieel adviseur daadwerkelijk in de gelegenheid stellen om zijn klanten een breed aanbod uit de markt aan te bieden, lijken de uitgesproken voorkeur te krijgen van de financieel adviseur. Dit is een trend die uit het DFO-rapport 'Performance Serviceproviders 2018' naar voren komt.

Het is voor de dertiende achtereenvolgende keer dat Bureau DFO de waardering meet die financieel advieskantoren toekennen aan de serviceproviders waarvan ze gebruikmaken. Aan het onderzoek over 2018 namen bijna 600 financieel advieskantoren deel die in meer dan 1500 waarnemingen de ondervonden dienstverlening van ‘hun’ serviceproviders op meer dan 40 punten waardeerden. 
 
“Met behulp van de data in dit rapport kun je vrij nauwkeurig analyseren wat financieel adviseurs van hun serviceproviders verwachten”, aldus Jurjen Oosterbaan Martinius (foto), directeur Bureau DFO. De kernbehoeften liggen op de volgende gebieden:
• Een zo breed mogelijk aanbod van in de markt beschikbare producten en aanbieders.
• Goede software om de verschillen in condities en voorwaarden te vergelijken.
• Efficiënte processen voor offertes en aanvragen.
 
Opvallend is, aldus de onderzoekers, dat er beduidend minder waarde wordt gehecht aan technologische voorzieningen om klanten online inzicht te geven in de producten die ze via de adviseur hebben afgesloten. 
 
In de gesprekken ter voorbereiding op dit onderzoek bleek dat veel adviseurs ervaren dat verzekeringsmaatschappijen hun resultaten trachten te verbeteren door hun kosten te verlagen en het technisch resultaat te verbeteren. Dit leidt er steeds vaker toe dat minder frequent voorkomende risico’s moeilijker zijn onder te brengen. Maar ook dat, in de beleving van de adviseur, 'normale' risico’s alleen worden geaccepteerd met extra uitsluitingen. Een van de adviseurs omschreef dit als “zelfs bij de aanvraag voor een brandverzekering van een betonnen bunker onder water” krijgen veel acceptanten het tegenwoordig al benauwd. 
 
Door een combinatie van schaalvergroting, uitstroom van deskundige medewerkers en de wens tot verhoging van efficiency geven veel adviseurs aan in de praktijk te merken dat het bij steeds meer aanbieders lastiger wordt om rechtsreeks contact te krijgen met acceptanten en schadebehandelaars. Serviceproviders die adviseurs korte lijnen bieden om met hun acceptanten en schadebehandelaars te overleggen, worden daarmee voor kantoren steeds aantrekkelijker.
 
“We zien dat veruit het grootste deel van de kantoren aangeeft dat de inschakeling van een serviceprovider van (relevante) positieve invloed is op het rendement van het kantoor”, aldus Jurjen Oosterbaan. “Ik denk dat dit onderzoek opnieuw laat zien dat de adviseur er goed aan doet om eerst te bepalen wat zijn wensen zijn en dan kijkt welke serviceprovider hoog scoort op juist de elementen die relevant zijn voor het kantoor. Zoek je een serviceprovider voor schadeverzekeringen algemeen of juist voor specifiek zakelijke schadeverzekeringen? Zo’n onderscheid levert bijvoorbeeld al verschillen op wie voor jou de “beste” service provider is."
 
 
Jan Schrijver; bron gegevens Bureau DFO
Geplaatst op 25-06-2018


Share on: