4% meer schadepremie; resultaat schadeverzekeraars uit het rood

Nederlandse schadeverzekeraars hebben in 2017 een positief resultaat geboekt. Dat komt volgens het Verbond van Verzekeraars door de bloeiende Nederlandse economie én het uitblijven van grote (klimaat)calamiteiten. Het totale premievolume schadeverzekeringen steeg met 4% naar 12,7 miljard euro.

Verzekeraars zorgden in 2017 voor het herstel van ruim 1,5 miljoen schades aan voertuigen en woningen en keerden miljarden euro’s uit aan pensioenen en uitkeringen (exclusief zorg). Dat staat in het financieel jaarverslag 2017 over de verzekeringsbranche, dat het Verbond van Verzekeraars vandaag heeft gepubliceerd. In het jaarverslag constateert het Verbond voorts dat de sector dankzij de 3,1% groei van de economie 'iets meer lucht krijgt'. De solvabiliteit van de schade- en levensverzekeraars is gestegen en ligt ruim boven het vereiste niveau. Wel hebben verzekeraars te maken met verzadigde en krimpende markten, lage rente en gestegen kosten als gevolg van regelgeving. Die effecten zijn overal voelbaar, maar de mate waarin verschilt per branche.

Schadeverzekeringen: 2018 kent slechte start
Na een jarenlange daling van het premievolume liet 2016 al herstel zien in het premievolume en dat zette zich vorig jaar door: de bruto geboekte premie steeg met vier procent van 12,1 naar 12,6 miljard euro. Vooral de branches motor en brand (opstal- en inboedel) droegen bij aan de stijging.

Waar het resultaat van de schadetak in 2016 nog negatief was, vooral als gevolg van de mega hagelbui die voor honderden miljoenen euro’s schade veroorzaakte in Oost-Brabant en Midden-Limburg, kwam het resultaat vorig jaar door het uitblijven van grote (klimaat)calamiteiten boven nul uit. Wel is het herstel pril en kent 2018 met een megastorm in januari en de nodige hoosbuien in mei een slechte start. ​Bij de autoverzekeringen noteert overigens alleen de casco-markt de plus. De WA-markt draait onder meer door een stijgende (letsel)schadelast, mede als gevolg van toenemende buitengerechtelijke kosten, nog altijd verlies. 

Inkomensverzekeringen: positief resultaat
Inkomensverzekeraars dragen risico's voor werkgevers en zelfstandig ondernemers en zetten via preventie en re-integratie in op een spoedige werkhervatting van de werkenden. Inkomensverzekeraars zagen het premievolume iets dalen – vooral bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. Het resultaat bleef positief.

Levensverzekeringen: premievolume daalt
De Nederlandse levensverzekeraars, die onder meer de pensioenregelingen voor miljoenen klanten verzorgen en elk jaar meer dan 20 miljard euro uitkeren, houden last van de lage rente en concurrentie. Het premievolume daalde met 5 procent naar 13,3 miljard euro – vooral door een dalende leven individueel markt. Het resultaat is positief is. Dat komt door de beleggingsopbrengsten, vrijval van technische voorzieningen en dalende bedrijfskosten.


Voetnoten bij tabel resultaten verzekeringsbranche 2017:
1  Premievolume (bruto verdiende premie) van de directe binnenlandse tekening, de indirecte binnenlandse tekening en de directe buitenlandse tekening. Dit jaar is het premievolume herijkt. De cijfers kunnen daardoor afwijken van de cijfers van vorige jaren.
2  Technisch resultaat na rente en na herverzekering, maar voor afdracht van vennootschapsbelasting, uitgedrukt in een percentage van de bruto verdiende premie. 
Jan Schrijver; bron gegevens Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 20-06-2018


Share on: