Terugtreden verzekeraars brengt buitenlandse maatschappijen in stelling

Levent Türkmen van ​volmachtbedrijf SUREbusiness waarschuwt Nederlandse verzekeringsmaatschappijen dat deze op de zakelijke schadeverzekeringsmarkt steeds meer de krenten uit de pap willen halen, maar daardoor buitenlandse maatschappijen in stelling brengen om de Nederlandse zakelijke schademarkt te betreden.

Volmachtbedrijf SUREbusiness heeft zich gespecialiseerd in zakelijke schadeverzekeringen met daarbinnen de nadruk op Brand en Aansprakelijkheid. De onderneming is opgericht in 2015, heeft inmiddels 286 intermediairs met een aansluiting en heeft volmacht van dertien volmachtgevers. Over het eerste kwartaal van 2018 meldt het bedrijf een groei van nieuwe premie schade zakelijk net boven de 1 miljoen euro. 83% van de aangesloten kantoren hebben bijgedragen aan deze groei. Directeur Levent Türkmen verwacht voor heel 2018 een doorzetting van groei. Die zal ook een stimulans krijgen door de in het lopende kwartaal verwachte uitbreiding met vier volmachtgevers. 

“Ik signaleer een sterke belangstelling van buitenlandse risicodragers om dekkingscapaciteit aan te bieden in de Nederlandse markt. Dit is een reactie op een ontwikkeling die zich bij de grotere Nederlandse verzekeraars op dit moment voordoet. Men beperkt sterk het dekkingsgebied waarop men actief wil zijn. Steeds meer is de focus gericht op commodity risico’s waar men elkaar verdringt maar tegelijkertijd vallen er grote gaten in het aanbod. Bij veel verzekeraars zien we een uitstroom van medewerkers met diepgaande deskundigheid op het gebied van zakelijk schade. Dit leidt ertoe dat bij aanbieders bijvoorbeeld de acceptanten worden afgeschermd voor directe contacten met de onafhankelijk adviseurs. Dit met als argument dat dit soort contacten voor de deskundige acceptanten die er nog wel zijn, te veel tijd kosten", zegt Levent Türkmen. “Maar die onafhankelijk adviseurs hebben in de praktijk nu juist vaak behoefte aan maatwerk ten aanzien van de verzekeringsdekking en rechtstreeks overleg met de acceptanten. De ruimte die Nederlandse verzekeraars hierdoor bieden voor buitenlandse verzekeraars om samen met gevolmachtigden de Nederlandse markt te betreden is groot. Tenzij de verzekeraars hun koers wijzigen, denk ik dat de komende jaren een steeds groter deel van de premiestroom zakelijk schade zich zal verleggen naar deze nieuwkomers. Als SUREbusiness bieden wij ook aan juist die buitenlandse verzekeraars een platform via welk platform ze direct toegang hebben tot de in zakelijke schadeverzekeringen gespecialiseerde advieskantoren.”
Jan Schrijver; bron gegevens SUREbusiness
Geplaatst op 10-04-2018


Share on: