Schadegarant verzekert zich van gebruik hagelschadescanner

CSI Hail Repair Solutions en CSI Technologies (Adomea) hebben een meerjarige overeenkomst getekend met Schadegarant. Dankzij de overeenkomst is Schadegarant de komende jaren verzekerd van de inzet van de geavanceerde MIKo-hagelschadescanner én Paintless Dent Repair technici na een omvangrijk hagelschade-evenement.

Schadegarant stelt veel lering getrokken te hebben uit de voorbije hagelschade-evenementen, waaronder die in Brabant in 2016, en haar afwikkelingsproces en dat van haar verzekeraars nog verder geoptimaliseerd te hebben. Het doel is snelle en concrete hulp te bieden aan verzekerden die gedupeerd zijn door hagelschade aan hun auto. Het hiervoor opgestelde hagelschadecalamiteitenplan omvat onder meer een centraal hulpnummer, pop-up helpdesk, hagel task-force en een gedetailleerd plan voor het opzetten van een Schadegarant Claim Drive in de getroffen regio.  
 
De Schadegarant Claim Drive is het centrum waar alle expertise voor wat betreft customer care, hagelschadebegroting én -reparatie samen is gebracht om de verzekerden van de Schadegarantverzekeraars snel hulp te bieden. Frank van Donk, directeur van Schadegarant, hierover: "De proof of concept met een vanuit verzekeraars geïnitieerde Claim Drive in Helmond in 2016 heeft ons nog meer inzicht gegeven in het afwikkelingsproces. Zowel de 'klantreis', het administratieve proces van schademelding tot betaling als het fysieke reparatieproces zijn nauwkeurig gevolgd en in kaart gebracht. Onze samenwerking met een herstelpartner uit ons netwerk is van toegevoegde waarde omdat deze partner bekend is met onze voorwaarden ten aanzien van veilig en kwalitatief hoogwaardig herstel en de integratie van zijn backofficesysteem met eXchange.’ 
 
CSI Hail Repair Solutions en CSI Technologies hebben in 2016 in Helmond ook bijgedragen aan de proof of concept met de inzet van de geavanceerde MIKo-hagelschadescanner én PDR-technici. De MIKo-hagelscanner (zie hier hoe de scanner werkt) is vanaf heden op afroep voor Schadegarant beschikbaar en zal het centrale knooppunt vormen van de Schadegarant Claim Drive. Met MIKo kunnen de door hagel beschadigde voertuigen snel, accuraat en objectief worden beoordeeld. De output van MIKo, een gedetailleerd overzicht van het aantal en de gemiddelde diameter van de hagelinslagen in de afzonderlijke carrosseriedelen, kan dankzij de koppeling met het backofficepakket van de reparatiepartner van Schadegarant automatisch in de schadecalculatie worden verwerkt en worden aangeboden aan eXchange. Hierdoor wordt belangrijke tijdwinst geboekt, handmatige/foutieve invoer voorkomen en het dossier gecompleteerd. 
 
Na de grotendeels geautomatiseerde schadevaststelling met MIKo, worden de reparatieopties met de klant besproken en kan de reparatie door de reparatiepartner van Schadegarant worden ingepland. De reparatiepartner van Schadegarant onderhoudt de klantcontacten en faciliteert het reparatieproces, waarbij CSI-technici  worden ingezet voor hagelschadereparatie middels PDR.  
 
Reparatie met PDR in of in de nabijheid van de Schadegarant Claim Drive heeft de voorkeur vanwege de lagere belasting van het milieu, kortere doorlooptijd en reparatiekwaliteit in relatie tot de schadelast. Om te voorkomen dat de afwikkeling van hagelschaden voor klanten te lang op zich laat wachten, een probleem dat zich bij hoge aantallen hagelschaden bij een beperkt aantal schadeherstelbedrijven voordoet, heeft Schadegarant met haar reparatiepartner afgesproken om herstelcapaciteit op te schalen op het moment dat daar behoefte aan is. Eventueel vervoer van de auto’s naar herstelbedrijven buiten de hagelregio behoort dan tot de mogelijkheden. De klant kan gedurende de reparatie desgewenst gebruikmaken van vervangende mobiliteit conform de Schadegarantvoorwaarden. 
 
Nogmaals Frank van Donk: "Ruim voor de start van het traditionele hagelseizoen in april-mei, zijn wij klaar voor een eventuele hagelcalamiteit en in staat om een Schadegarant Claim Drive in no time operationeel te hebben. Waar dan ook in Nederland. Voor de verzekerden van de Schadegarantverzekeraars en gevolmachtigd agenten is dit een geruststellende gedachte, al hopen wij natuurlijk dat er niet zulke extreme hagelbuien zullen vallen waardoor dit soort schades ontstaan."
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jan Schrijver; bron gegevens Schadegarant
Geplaatst op 19-04-2018


Share on: